82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17
blog logo

Blackstone og andelsboliger

På grund af Blackstone overvejes det i øjeblikket at ændre Boligreguleringsloven. En ændring af Boligreguleringsloven – for at beskytte lejerne mod Blackstone – kan få alvorlige konsekvenser for alle landets andelsboligforeninger og andelshavere.

Se vores video om hvilken betydning politikkerne overvejelser kan få for både valuarvurderingerne og priserne på andelsboliger.

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven er gældende i de fleste af landets kommuner. Loven sætter rammerne for hvor meget en udlejer må opkræve i husleje, herunder hvor meget huslejen må stige hvis udlejer istandsætter og forbedrer en lejlighed.

Loven giver reelt lejerne flere rettigheder, end de rettigheder lejerne har i følge lejeloven. Den betyder særligt noget for reglerne om hvor meget der må beregnes i husleje. Loven blev oprindelig indført for at sikre lejeren en rimelig husleje samt en fornuftig vedligeholdelse af ejendommen eller lejemålet. Derudover var målet med loven at beskytte lejeren imod, at en udlejer ikke “indirekte” kunne opsige lejer ved at forbedre et lejemål og derved sætte huslejen op.

I praksis kan en udlejer derfor ikke istandsætte et lejemål – og sætte huslejen op – uden en aftale med lejer om dette. I sagen om Blackstone forbedres og istandsættes lejemålene derfor først når lejerne er fraflyttet. Efterfølgende sætter de huslejen markant op for de nye lejere – med henvisning til reglerne i Boligreguleringsloven.

Konsekvensen for andelsboliger

Vælger politikerne på Christiansborg at stramme reglerne i Boligreguleringsloven vil det få store konsekvenser for landets andelsboliger.

Overvejelser går på at ændre Boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Denne del af loven beskriver reglerne for gennemgribende moderniseringer af udlejningsboliger. Netop denne del af loven har betydning for valuarvurderingerne.

Reglerne for valuarvurderinger blev ændret i efteråret 2018. I den forbindelse blev det indført, at vurderingerne skulle foretages med baggrund i DCF-modellen. DCF står for “discounted cash flow”, og det er en model, hvor man forsøger at beregne værdien af en ejendom på baggrund af de fremtidige indtægter over en længere årrække. Målet var at give en mere nuanceret og detaljeret vurdering.

I DCF-modellen skal der indarbejdes fremtidige investeringer i ejendommen, eksempelvis ved at istandsætte lejligheder og genudleje dem efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Præcis den forretningsmodel Blackstone benytter sig af.

Ændres loven vil konsekvensen (alt andet lige) være, at valuarerne bliver nød til at nedsætte vurderingerne af andelsboligforeningernes ejendommen. Det vil få direkte konsekvenser for værdien og dermed maksimalprisen på den enkelte andelsbolig.

Køberrådgivning

Har du brug for rådgivning om køb af andelsbolig, så læse mere om vores Køberrådgivning her.