82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Å – Ord med “Å” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
  • Å
    Kendetegnende for åer er, at deres bredde mange gange overstiger deres dybde, selvom denne kan være flere meter. Ved dybe åer findes synlig plantevækst kun ved bredden, mens de dybere dele kan have en ikke-synlig bundvækst
  • Åben-lav bebyggelse
    Fritliggende beboelsesbygninger med én bolig pr. parcel i maksimalt 1½ etage. Typisk maksimal bebyggelsesprocent på 30 og typisk bestående af villaer og parcelhuse.
  • Åstedsforretning
    Der bliver indkaldt til åstedsforretning, såfremt eksempelvis en kommune har planer om at ekspropriere et areal, som ejes af private. Kommunen indkalder således hver ejer og oplyser om, hvilken betydning ekspropriationen vil få for ejendommen, m.m.. Man kan også udføre en åstedsforretning ved naboers uenighed om hegn mellem ejendommene (hegnssyn)