82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

F – Ord med “F” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Fast ejendom
  Begrebet fast ejendom udtrykker i juridisk forstand et grundstykke med eventuelle bygninger. Fast ejendom bruges dog også om bygninger på lejet grund og ejerlejligheder.
 • Fastforrentet
  Et fastforrentet lån er et lån med fast rente i hele lånets løbetid. Betegnelsen benyttes oftest om obligationslån. Det fastforrentede obligationslån er et enkelt - og sikkert realkreditlån, hvor man betaler et fast beløb hver måned i lånets løbetid. Det kan dog også være et banklån eller pantebrev med fast rente.
 • Fastkursaftale
  En fastkursaftale er en aftale om, at et realkreditlån skal udbetales - eller indfries til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Ved boligkøb - og ved låneoptagelse kan der med fordel indgås en fastkursaftale. Fastkursaftalen sikrer køber, at udbetalingskursen på realkreditlånet låses fast, og at køber derved kender sin fremtidige rente- og terminsbetaling.
 • Finansiering
  Finansiering handler om at låne penge. Ved køb af ny bolig har de fleste behov for at låne penge - og derved søge finansiering i bank og/eller realkreditinstitut.
 • FlexLån
  Et flexlån er det samme som et rentetilpasningslån. Renten på flexlån fastsættes for en periode fra ½ år - og op til 10 år. Du kender kun rente for den aftalte periode. Når den aftalte periode udløber, skal lånet omlægges (rentetilpasses) og der fastsættes en ny rente. Der er derfor en vis usikkerhed eller risiko ved optagelse af flexlån.
 • Forbehold
  Forbehold er en eller flere betingelser der skal være opfyldt, før en given aftale er bindende for parterne.
 • Forbrugsmåler
  Betegnelse for boligens målere; Vand-, varme-, gas- og elmåler etc.
 • Fordelingstal
  Fordelingstallet er en fordelingsnøgle mellem ejerlejlighederne i en ejerforening eller andelslejlighederne i andelsboligforening. Fordelingstallet fastsættes ved lejlighedernes opdeling og foreningens stiftelse. Ved ejerlejligheder anvendes typisk de enkelte ejerlejligheders tinglyste arealer som faktor for hvordan fordelingstallet fastsættes. Hvis en ejerlejlighed eksempelvis er 50 m² i en ejendom på ialt 1000 m², vil ejerlejligheden for et fordelingstal på 50/1000 - eller 5/100. Fordelingstallet anvendes typisk til fordeling af udgifterne i ejerforeningen på de enkelte lejlighedsejere. Ved andelsboliger fastsættes fordelingstallet ofte ud fra boligens areal - men også andre faktorer kan danne grundlag, eksempelvis oprindelige indskud eller lignende. I vores køberrådgivning ved køb af ejerlejlighed eller køb af andelslejlighed, rådgiver vi om fordelingstallets betydning.
 • Forhåndsgodkendelse
  Bankens eller realkreditinstituttets godkendelse af dine økonomiske rammer inden du køber ny bolig. En forhåndsgodkendelse har forskellige navne alt efter hvilken bank du benytter. Nogle kalder godkendelsen et "lånebevis", andre kalder det et købercertifikat - og andre noget helt andet.
 • Forhåndslån
  Et forhåndslån er et realkreditlån som benyttes hvis du skal renovere eller udvide din nuværende bolig. Forhåndslån kan dog også med bruges, hvis du vil bygge nyt parcelhus - eller hvis din nye bolig skal totalrenoveres. Lånet udbetales inden arbejdet, renoveringer igangsættes - og boligens værdi skal efterfølgende bekræftes af banken eller realkredittets vurderingsmand.
 • Forkøbsret
  Førsteret til at købe en bestemt ting. Ses blandt andet ved køb af andelsbolig - eller hvis en lejer har forkøbsret til en bolig.
 • Forsikringspolice
  En forsikringspolice beskriver vilkårene i en forsikringsaftale.
 • Forsikringspræmie
  Prisen - eller præmien på en forsikring
 • Fortrydelsesret
  Efter købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger, kan køber fortryde handlen i op til 6 hverdage. Hvis køber fortryder handlen skal køber betale en godtgørelse til sælger på 1% af købesummen.
 • Forældrekøb
  Ved forældrekøb køber forældrene en bolig (ofte ejerlejlighed) til brug for udlejning til deres børn. Der findes også "omvendt forældrekøb", hvor børn køber bolig - og udlejer til deres forældre. Forældrekøb benyttes eksempelvis ved den eller de unges opstart af uddannelse.
 • Fransk altan
  En indadgående dør i facaden - der kan åbnes ud mod det fri. Døråbningen er ofte afskærmet med gelænder, glas eller lignende.
 • Fransk dør
  Findes som enkelt- eller dobbelt dør. Døren er ofte bygget op med glas og sprosser.
 • Fredskov
  Fredskov er en skov på et areal, der skal forblive med at være skov. Skovens træer må gerne fældes - men ved fældning skal der ske genplantning. Fredskov kan ikke udstykkes, benyttes til dyrefolde eller lignende.
 • Fritidsbolig
  Ved en fritidsbolig - eller et fritidshus - forstås fritidsboliger af enhver art, eksempelvis traditionelle sommerhuse, fritidshuse og feriehuse. For alle gælder det, at der ikke er tilladelse til helårsbeboelse. For pensionister er der en række særlige regler om tilladelse til helårsbeboelse.
 • Friværdi
  Forskellen mellem ejendommens værdi og ejendommens gæld.
 • Fuldmagt
  Fuldmagt er en tilladelse fra en person (fuldmagtsgiveren) om at lade en anden (fuldmægtigen) handle på sine vegne overfor andre (tredjepart).
 • Fællesareal
  Det areal som ejes af medlemmerne af en ejerforening i fællesskab. F.eks. have, gård, kælder, cykelkælder, legeplads eller lignende.
 • Fællesudgifter
  Udgifter som ejerne i ejer- eller andelsboligforeningen afholder i fællesskab. Eksempelvis udgifter til fællesarealer, forsikring, renovation, vicevært m.v.. Udgifterne fordeles typisk boligens størrelse i forhold til det samlede areal i foreningen.