82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

R – Ord med “R” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Realkreditinstitut
  Et realkreditinstitut yder lån mod pant i fast ejendom finansieret ved udstedelse af obligationer.
 • Realkreditlån
  Et realkreditlån er baseret på obligationer. Renten bestemmes af udbud og efterspørgsel på de finansielle markeder (eksempelvis fondsbørsen). En obligation er en form for gældsbevis, hvor det beskrives præcist hvordan gælden betales tilbage og til hvilken rente. Hvis du ved boligkøb har behov for at låne penge, kan du henvende dig til din bank eller dit realkreditinstituttet. Hvis banken eller realkreditinstituttet kan godkende dig som låntager (med pant i din nye ejendom), så låner banken eller realkreditinstituttet dig i princippet obligationer. Obligationerne sælges via Københavns Fondsbørs til en investor (som derved er långiver) - og bytter derved obligationerne om til penge. I praksis er det banken eller realkreditinstituttet der gør det hele for dig.
 • Realkreditobligation
  Er en obligation, der udstedes til finansiering med pant i fast ejendom.
 • Refinansiering
  Omlægning af eksisterende realkreditlån kaldes refinansiering eller rentetilpasning. Udtrykket refinansiering anvendes alene ved lån, hvor renten er fast i kort tid, eksempelvis "F1 lån" eller "kort rente lån"). Når den fastsatte rente aftales i en kortere løbetid end løbetiden på selve lånet, skal lånet løbende skal omlægges. Ved F1-lån skal lånet omlægges årligt, F5-lån skal omlægges hvert 5. år osv. Se i øvrigt rentetilpasningslån.
 • Refusionsopgørelse
  Refusionsopgørelsen er en form for regnskab mellem køber og sælger. Regnskab bliver normalt opgjort med overtagelsesdagen som skæringsdag. I refusionsopgørelsen indgår typisk; ejendomsskat, renovation, vandforbrug, beholdning af olie. træpiller, brænde, kontingent til grundejerforening, fællesudgifter, vand- og vandafledningsafgift samt ejerskifteforsikringspræmie.
 • Reguleringsklausul
  Reguleringsklausuler benyttes i forbindelse med køb og salg af andelsboliger. En reguleringsklausul er en klausul der indsættes i købsaftalen/overdragelsesaftalen. Klausulen giver mulighed for, at værdien (maksimalprisen) af en andelsbolig kan forhøjes eller nedsættes hvis dette godkendes på en kommende generalforsamling. Årsagen kan være, at andelsboligforeningen har indhentet en ny valuarvurdering af foreningens ejendommen, men at denne vurdering endnu ikke er godkendt på generalforsamling. Er dette tilfældet kan det aftales mellem køber og sælger, at værdien andelsboligen efterreguleres hvis generalforsamlingen godkender den nye vurdering.
 • Reguleringsopgørelse
  En reguleringsopgørelse benyttes ved finansierede handler, dvs. at køber overtager et eller flere af sælgers lån i forbindelse med handlen. I dag handles næsten alle boliger kontant, og det er derfor yderst sjældent, at der skal udarbejdes reguleringsopgørelse.
 • Relaksation
  Relaksation betyder, at frigøre en frastykket ejendom for den oprindelige gæld. Benyttes eksempelvis hvis en grund udstykkes til 2 grunde. Hvis gælden (eller pantet) i den oprindelige grund, kun skal være pantsat i den ene af grundene, relakseres (fjernes eller frigøres) pantet fra den anden grund.
 • Rente
  Renten er "prisen på penge".
 • Rentetilpasning
  Rentetilpasningslån er det samme som flexlån. Renten på rentetilpasningslån fastsættes for en periode fra ½ år - og op til 10 år. Du kender kun renten for den aftalte periode. Når den aftalte periode udløber, skal lånet omlægges (refinansieres) og der fastsættes en ny rente. Der er derfor en vis usikkerhed eller risiko ved optagelse af denne lånetype.
 • Rentetilpasningslån
  Rentetilpasningslån er det samme som flexlån. Renten på rentetilpasningslån fastsættes for en periode fra ½ år - og op til 10 år. Du kender kun rente for den aftalte periode. Når den aftalte periode udløber, skal lånet omlægges (rentetilpasses) og der fastsættes en ny rente. Der er derfor en vis usikkerhed eller risiko ved optagelse af denne lånetype.
 • Restance
  Restance betyder skyldig. Hvis du eksempelvis er bagud med din terminsydelse er du i restance til realkreditinstituttet.
 • Restgæld
  Restgæld er det beløb man til enhver tid skylder væk. Dvs. når man har betalt en ydelse på et lån, er en del typisk rente mens resten er afdrag, og dermed nedskrivning af lånet. Restgælden fratrukket det betalte afdrag er derfor den nye restgæld.
 • Rækkehus
  Når mere end 2 enfamiliehuse er bygget sammen i en række med lodret adskillelse mellem de enkelte boliger, er der tale om rækkehuse. Rækkehuse kan være i 1, 1 ½ eller 2 plan.