82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

V – Ord med “V” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Valuar
  En valuar er en ejendomsmægler med særlig uddannelse i at bedømme værdien af fast ejendom.
 • Valuarvurdering
  Andelsboligforeninger kan vælge forskellige metoder til fastsætte værdien af foreningens ejendom. Foreningen kan benytte enten den offentlige vurdering, anskaffelsessummen eller en valuarvurdering. En valuarvurdering foretages af en ejendomsmægler med en særlig eksamen. Valuarvurderingen er en vurdering af ejendommens kontante værdi ved salg som udlejningsejendom.
 • Vicevært
  En vicevært udfører opgaver, som hovedregel forefaldende arbejde, på og omkring ejendomme.
 • Vurderingsmand
  Ejere af andelsboliger har ret til, at få kompensation for de forbedringer de udført i deres andelsbolig. Samtidig har andelsboligens stand betydning for værdien af boligen. Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber i § 5, stk. 9 siger følgende: "Værdien af forbedringer i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage". Lovens § 6, stk. 3 pålægger endvidere andelsboligforeningens bestyrelse at tage stilling til den pris, der forlanges for andelslejligheden. Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt. Bestyrelsen i andelsboligforeningen benytter ofte en vurderingsmand til at foretage dette arbejde.