82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Åben-lav boligbebyggelse

Åben-lav boligbebyggelse

Åben-lav boligbebyggelse er et andet ord for villa- eller parcelhusområde. Boligtypen defineres som fritliggende enfamiliehuse. Det modsatte er “tæt-lav bebyggelse” som er helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse eller eksempelvis kædehuse.

I en åben-lav boligbebyggelse er der kun en bolig pr. byggegrund eller pr. parcel. Hvor stor boligen må være – og hvordan den skal se ud, kan fremgå af lokalplanen. Findes der ikke en lokalplan for området vil det være reglerne i bygningsreglementet der gælder.

Bygningsreglementet giver typisk mulighed for at bebygge grunden med 30% (bebyggelsesprocenten). Er grunden eksempelvis 700 m2 kan der således bygges en bolig på ialt 210 m2. Det har ingen betydning om huset er i 1- eller 1½-plan. Det er det samlede boligareal der tæller i bebyggelsesprocenten.

Parcelhuset

Parcelhuset forbindes ofte med det store byggeboom i 1960’erne og 1970’erne. I løbet af kun 20 år blev der bygget med end 450.000 parcelhuse over hele Danmark. I takt med den økonomiske fremgang ønskede folk mere plads – og jord under neglene. Det store antal nybyggede parcelhuse ændrede Danmarkskortet radikalt og var med til at stoppe vandringen fra land til by.

I starten af perioden blev der primært bygget mindre parcelhus i et plan. Det ændrede sig dog gradvist og husene blev større og større. Et stigende antal blev bygget 1½ plan – det vil sige med udnyttet tagetage.

Den nye generation af boligkøbere

Den nye generation af boligkøbere har også taget parcelhuset til sig. I årene efter 1970’erne faldt parcelhusets popularitet. Køberne foretræk andre typer af boliger og den gamle murermestervilla fik en renæssance.
I de senere år er trenden dog vendt og der er stor efterspørgsel efter både nye og brugte parcelhuse. De brugte parcelhuse byder på etablerede parcelhuskvarterer, ofte med grønne område og lukkede haver.
En del foretrækker at bygge helt nyt. Parcelhusbyggeriet har de senere år oplevet en kraftig stigning og der bygges nyt over hele landet.