82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Forældrekøb
standard

Vores standard forældrekøb:

 • Gennemgang af købsaftalen
 • Tjek af alle ejendommens dokumenter
 • Lejekontrakt og rådgivning om lejeniveau
 • Rådgivningsmøde (online)

Kr. 7.495,-

Læs mere

Forældrekøb
PLUS

Som forældrekøb standard
med tillæg af:

 • Udvidet møde og ekstra tryghed
 • Udvidet råd om ejerforening
 • Lejekontrakt og rådgivning om lejeniveau
 • Rådgivningsmøde (online)

Kr. 9.495,-

Læs mere

Forældrekøb PLUS
- med besigtigelse

Som forældrekøb PLUS
med tillæg af:

 • Prisvurdering
 • Gennemgang af boligen
 • Lejekontrakt og rådgivning om lejeniveau
 • Rådgivningsmøde (online)

Kr. 13.495,-

Læs mere

Forældrekøb: Det skal du vide, for at det bliver en god løsning

Er forældrekøb en god løsning for dig? Og hvordan får du mest muligt ud af det? Lær hvad der er op og ned i forældrekøb, hvor meget det koster for dig, samt hvilke fordele og ulemper der er ved løsningen.

Forældrekøb stiger i popularitet, lige så hurtigt som manglen på boliger i studiebyerne vokser. Og forældrekøbet kan også være en god måde at hjælpe dit barn med at finde en bolig til studietiden. Men det er ikke altid den bedste løsning. Og det er vigtigt, at du ved, hvordan det kommer til at påvirke din økonomi.

Herunder får du svar på de mest almindelige spørgsmål omkring forældrekøb, så du er rustet til at tage den rette beslutning.

Læs mere...

I det følgende får du svar på nedenstående spørgsmål:

 • Hvad er forældrekøb?
 • Hvordan fungerer forældrekøb?
 • Er forældrekøb en god idé?
 • Forældrekøb, hvilke regler gælder?
 • Hvordan er reglerne om skat ved forældrekøb?
 • Hvordan fastsættes husleje ved forældrekøb?
 • Hvilke regler er der om boligstøtte og boligsikring ved forældrekøb?
 • Hvem har ansvaret for vedligeholdelse af boligen?
 • Hvordan er reglerne om forældrekøb af andelsbolig?
 • Hvordan hænger forældrekøb sammen med din privatøkonomi?
 • Hvordan finansieres forældrekøb?
 • Hvad er omvendt forældrekøb og hvordan er reglerne?
 • Hvordan rågiver vi om forældrekøb?

Hvad er forældrekøb?

Et forældrekøb er, når forældre køber en ejerbolig, som de efterfølgende lejer ud til deres barn. Det er typisk i forbindelse med, at den unge skal i gang med at studere i en større by. Det kan nemlig være svært at finde en attraktiv lejlighed til leje, der både ligger godt og har en fornuftig husleje.

På trods af navnet er der ikke noget krav om, at forældrekøbet skal foretages af forældre. Selvom det oftest er forældrene, der bruger ordningen, kan det i praksis lige så nemt være bedsteforældre, andet familie, en nabo eller en kollega. Det er stadig de samme regler, der gælder.

Det bliver samtidig også mere og mere udbredt med omvendt forældrekøb, hvor voksne børn køber en lejlighed til deres forældre.

Hvordan fungerer forældrekøb?

Et forældrekøb fungerer på den måde, at forældrene – eller hvem det nu er – køber en lejlighed, som de lejer ud til den unge. Idéen med at gøre det på den måde er, at den unge får en mere attraktiv lejlighed til en lavere husleje.

For forældrene er fordelen, at de laver en opsparing i lejligheden, i form at det beløb de skyder i at købe den. Og samtidig er der mulighed for at trække en række af udgifterne ved lejligheden fra i skat.

Det betyder, at du som forælder kan skabe en opsparing i fast ejendom. Samtidig hjælper du dit barn godt i gang med at få sin første bolig.

Vi kommer nærmere ind på hvilke udgifter, der kan trækkes fra længere nede på siden.

Er forældrekøb en god idé?

Et forældrekøb er ikke altid en god idé. Der er nogle ting, du bør overveje, inden du kaster dig ud i et forældrekøb.

1. Er det en god idé for dig selv?

Det er vigtigt, at du er realistisk omkring din egen økonomi i et forældrekøb. For på trods af skattefordelene  vil det komme til at koste dig penge at benytte ordningen. Kan din privatøkonomi holde til den løbende ekstraomkostning?

Her er det også vigtigt at tænke fremad. Kan din økonomi stadig holde til denne løbende omkostning, hvis du mister dit job eller går på pension? Og hvis I er to forældre om forældrekøbet, hvad sker der så, hvis I går fra hinanden eller en af jer dør?

Det er ikke altid sjovt at tage stilling til disse ting, men det er vigtigt, at få det gjort på forhånd. Så du er sikker på, at økonomien holder, uanset hvad der end sker.

2. Hvad er tidshorisonten?

Hvor lang tid skal dit barn bruge lejligheden? Og hvad skal der ske med den bagefter?

Der er store omkostninger forbundet med både at købe lejligheden og sidenhen sælge den igen. Der er omkostninger til skøde, optagelse af lån, rådgivning osv. ved købet. Og hvis lejligheden skal sælges igen, er der blandt andet omkostninger til ejendomsmægler.

Derfor er det vigtigt, at du kigger på, hvor længe dit barn har brug for lejligheden. Er det kun for et eller to år, kan det med al sandsynlighed ikke betale sig at lave et forældrekøb på grund af de mange omkostninger.

Men drejer det sig om flere år, eller er der søskende eller andre familiemedlemmer, der kan overtage lejligheden efter det første barn, kan det måske betale sig. Det kan også være, at du regner med selv at overtage lejligheden senere. Så er forældrekøb en god måde at komme i gang med den proces.

3. Er der andre muligheder, der er bedre?

Er forældrekøb den bedste mulighed for dig? Hvis du ikke er sikker på tidshorisonten eller din egen økonomi, kan der også være andre muligheder for at hjælpe dit barn med huslejen.

Du har som forælder mulighed for at give dit barn op til 67.100 kr. om året (tallet gælder for 2020) skattefrit. På den måde kan du hjælpe dit barn økonomisk, hvis det vælger enten en lejebolig, eller selv køber en ejerbolig.

Forældrekøb, hvilke regler gælder?

Reglerne for forældrekøb handler allermest om det skattemæssige. Det handler blandt andet om, hvilke typer udgifter, du kan trække fra i din indtægt på lejen, og ikke mindst om at vælge den rette skatteordning.

Det er typisk her, de fleste oplever udfordringer. Det er nemlig et område, hvor reglerne kan være meget svære at gennemskue. Derfor anbefaler vi også, at du anvender en revisor til at hjælpe dig med skatteregnskabet hvert år. På den måde er du sikret, at du ikke overser vigtige ting i regnskabet.

Skat ved forældrekøb

Selvom området er indviklet, skal du selvfølgelig ikke snydes for en gennemgang af de grundlæggende skatteregler ved forældrekøb.

Hvordan er beskatning af lejeindtægten ved forældrekøb

Lejeindtægten fra lejligheden regnes for en indtægt til dig. Derfor bliver du også beskattet af den, som ved en hvilken som helst anden indtægt.

Hvor meget, du præcist skal betale i skat for indtægten afhænger derfor af, hvor høj din øvrige indkomst er, hvor høj lejen på lejligheden er, samt hvilken skatteordning du vælger – virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

Skal du vælge virksomhedsskatteordning eller kapitalafkastordningen ved forældrekøb?

Der er tre forskellige måder, hvorpå du kan blive beskattet af indtægterne. Den første er efter personskatteloven. Det er den, du bliver beskattet efter på dit forældrekøb, hvis du ikke foretager dig noget aktivt omkring din skat. Denne løsning er klart den mindst fordelagtige for dig.

Personskatteloven

Ved denne løsning bliver du nemlig beskattet af det fulde overskud og får fradrag for renterne. Det betyder, at du skal betale en noget højere skat end ved de to andre løsninger. Derfor kommer vi ikke nærmere ind på denne løsning.

Den eneste fordel ved denne løsning er, at den er enkel, og at du ikke behøver en revisor.

Det får du oftest brug for med de to bedre løsninger – kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen. Det er dem, der normalt tales om, når det gælder forældrekøb.

Kapitalafkastordningen

Ved kapitalafkastordningen er der mulighed for at trække et kapitalafkast fra i din indkomst. Det er en fordel, fordi du betaler en mindre skatteprocent for kapitalafkast end for almindelig indkomst.

Det beløb, der kan beskattes efter kapitalafkastreglerne udgør 1 % af værdien af lejligheden. Løsningen giver samtidig mulighed for at opspare overskud. Når du gør det, betaler du i første omgang kun 25 % i skat af overskuddet. Du skal dog efterfølgende betale den resterende skat, hvis du vælger at hæve penge privat.

Fordelen ved at kunne opspare overskuddet er, at du eksempelvis kan vente med at trække pengene ud til et nyt indkomstår. På den måde kan du dele indtægten ud og eksempelvis holde dig under topskattegrænsen efter et år med et højt overskud. Ordningen er samtidig noget mere enkel end virksomhedsskatteordningen. Den kræver dog stadig, at du bruger en revisor til regnskabet.

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen er den mest indviklede af de tre ordninger. Til gengæld giver den også de bedste muligheder for fradrag af udgifter til boligen. Derfor er det også den løsning, der giver dig den laveste beskatning og det højeste overskud.

Det skyldes, at du kan få fuldt fradrag for alle dine udgifter – også renteudgifterne. Det kan du ikke på de to andre ordninger.

Virksomhedsskatteordningen giver samme mulighed for at spare overskud op som kapitalafkastordningen. Og så kræver den også, at du benytter dig af en revisor.

Man kan ikke entydigt sige, at den ene af disse to løsninger altid er den bedste. Det afhænger af flere faktorer. Din revisor kan hjælpe dig med at vælge den ordning, der passer bedst til netop din situation, så du får den bedste løsning.

Hvilke udgifter kan trækkes fra ved forældrekøb?

De udgifter du kan trække fra i skatten ved et forældrekøb, er som udgangspunkt alle udgifter, der er nødvendige for lejeindtægten. Her gælder samme regler som for enhver anden udlejer.

Hvis du vælger enten kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen, betyder det, at du – ud over rentefradraget – kan fratrække udgifter som vedligeholdelsesudgifter, ejendomsskat, bidrag til ejerforening, samt nogle forbedringsudgifter i lejeindtægten, inden du skal betale skat.

Forbedringsudgifter kan fratrækkes med op til 25 % af den årlige husleje for hvert år, de første tre år. Forbedringsudgifterne dækker kun over forbedringer, der gør, at boligen er i bedre stand, end da den blev købt.

Beskatning ved salg

Når boligen skal sælges, skal du betale skat af gevinsten. Det vil sige, du betaler skat af den værdistigning, der er sket, fra du købte boligen, til du sælger den. Dog kan du trække 10.000 kr. fra i gevinsten for hvert år, du har haft lejligheden.

Reglerne gælder ikke, hvis du selv har boet i boligen i en periode. Så kan du nemlig sælge den uden at blive beskattet af gevinsten.

Salg til barnet

Ved forældrekøb er der også den mulighed, at boligen sælges til barnet. Så kan boligen sælges til 15 % under den offentlige vurdering, uden at barnet beskattes af det. Det kan samtidig være med til at mindske din egen beskatning, da en eventuel gevinst så vil være væsentligt mindre.

Hvis den unge efterfølgende på et senere tidspunkt vælger at sælge boligen, kan det ske uden beskatning af gevinsten, da den unge selv har boet i boligen. Dog er det værd at bemærke at barnet ikke må købe lejligheden med henblik på videresalg, i så fald skal gevinsten fra salget beskattes. Hvor lang tid skal barnet så blive boende før det kan sælges uden beskatning? Det er der faktisk ikke nogle regler om, så her skal der trædes meget varsomt.

Fastsættelse af husleje ved forældrekøb

Hvordan skal huslejen fastsættes ved forældrekøb? Det er et af de allermest udbredte spørgsmål inden for dette område. Og det er et godt spørgsmål, for det har nemlig stor betydning for, hvor højt du sætter huslejen på boligen til dit barn.

De fleste vil gerne sætte huslejen så lavt som muligt. Det er forståeligt nok, fordi de fleste forældrekøb jo netop sker for at hjælpe den unge. Men hvor lavt må du så sætte huslejen? Reglerne siger, at lejen skal svare til markedslejen.

Det betyder, at lejen skal ligge på samme niveau som en tilsvarende lejlighed. Det vil sige en lejlighed i samme størrelse, samme stand og i samme område. Derfor er det vigtigt, at du undersøger, hvilket niveau lejen ligger på for lignende lejligheder i området.

Ligger du lejen væsentligt lavere end markedslejen, vil SKAT vurdere det som en gave til dit barn i stedet for et forældrekøb. Det betyder, at du ikke kan få fradrag for udgifterne til boligen. Og det betyder samtidig, at dit barn vil blive beskattet af værdien af boligen, der ligger ud over de 62.900 kr. du må give til dit barn skattefrit om året.

Boligsikring ved forældrekøb

Det er også vigtigt i forhold til dit barns mulighed for at få boligsikring, at huslejen ikke lægges for højt ved forældrekøb. I så fald er lejligheden for dyr, hvilket kan betyde, at der slet ikke er mulighed for at få boligsikring til boligen.

I forhold til boligsikring er det også vigtigt, at I får lavet en lejekontrakt på boligen. Det er nemlig også et krav, for at der kan udbetales boligsikring til den unge.

En lejekontrakt har dog også en anden fordel. Nemlig at I så har en aftale på skrift. Det er godt, fordi der så oftest er en bedre forståelse af, hvilke aftaler der er mellem jer. Misforståelser omkring, hvem der har ansvar for hvad, er noget af det, der lettest kan føre til et dårligere forhold mellem dig og dit barn ved forældrekøb.

Det er meget lettere at undgå med en lejekontrakt, hvor alle aftaler er beskrevet.

Læs mere om boligsikring og boligstøtte på borger.dk.

Vedligeholdelse af boligen

En af de ting, der med fordel kan skrives i lejekontrakten er, hvem der skal stå for vedligeholdelsen af boligen. Det kan være I skal deles om opgaven, så nogle opgaver tilfalder dig og nogle andre dit barn. Det kan også være, den ene part skal stå for hele vedligeholdelsen.

Er det ikke medtaget i kontrakten, risikerer du, at vedligeholdelsen ikke bliver udført. Det resulterer i, at lejligheden langsomt forfalder og mister værdi. Det er væsentligt billigere at sørge for vedligeholdelsen løbende, end at sørge for den på bagkant.

Det kan altså medføre store uforudsete udgifter for dig, hvis vedligeholdelsen ikke udføres.

Forældrekøb af andelsbolig

Det er fristende at vælge en andelsbolig til forældrekøbet. Andelsboliger har en mindre kontantpris end eksempelvis en ejerlejlighed, og det gør dem attraktive.

Men det er ikke muligt at anvende reglerne for forældrekøb, hvis der er tale om en andelsbolig. Reglerne gælder nemlig kun for ejerboliger. Det skyldes, at du ved køb af andelsbolig teknisk set ikke er en boligejer.

Du køber i stedet en andel af en forening. Denne andel giver brugsret til en bolig i foreningen. Men du ejer altså ikke boligen, kun en andel i andelsboligforeningen.

Derfor vil det ikke være muligt for jer at få glæde af skattefordelene ved forældrekøb, hvis I vælger en andelsbolig.

Din privatøkonomi

Det er vigtigt at forstå, at forældrekøb ikke er gratis for dig. Der er omkostninger forbundet med det. Og selvom du får fradrag for de fleste af omkostningerne, må du forvente, at løsningen ikke går i nul for dig.

Det er vigtigt, fordi det betyder, at du skal have styr på din privatøkonomi, før du kan vurdere, om forældrekøb er en mulighed.

Du skal starte med at lægge et realistisk privatbudget, hvis ikke du allerede har gjort det. Og du skal huske at tage højde for, at din situation kan forandre sig. Kan du stadig klare de ekstra omkostninger, sådan som vi allerede har talt om tidligere.

Du skal også være forberedt på, at der kan komme uforudsete udgifter ved at være udlejer. Kommer der eksempelvis større vedligeholdelsesopgaver, som du ikke havde forudset, kan det få stor betydning for din privatøkonomi.

Mange af disse uforudsete udgifter kan du undgå, hvis du gennemgår boligen med en byggesagkyndig og sørger for at gennemgå alle dokumenterne i handlen grundigt inden købet. Men du kan ikke udelukke alle muligheder. Der vil altid være en risiko for, at der kommer noget, du ikke havde kunnet forudse. Derfor er det vigtigt, at din økonomi kan klare sådan en situation.

Finansiering af forældrekøb

Finansieringen af dit forældrekøb er et af de områder, der for alvor kan få betydning for økonomien. Det er ekstremt vigtigt, at du passer på med hvilken lånetype, du vælger.

Flexlån med den lave rente, vi oplever i øjeblikket, er en tillokkende mulighed. Men det er vigtigt, at huske på, at hvis renten stiger, stiger dine løbende omkostninger også væsentligt. Og har du valgt variabel rente på både din egen bolig og dit barns bolig, så bliver du ramt dobbelt så hårdt på din privatøkonomi, hvis renten stiger.

Vælger du derimod fastforrentede lån i stedet, får du en højere rente nu, men til gengæld kender du dine renteomkostninger resten af lånets levetid.

Den første løsning er ikke mere rigtig end den anden her. Hvis din økonomi kan tåle risikoen for en rentestigning, er flexlån en rigtig god måde at spare penge på løsningen. Men det er vigtigt, at du sætter dig ind i risikoen, og i hvad det konkret kan betyde for din økonomi.

Omvendt forældrekøb

Ved et omvendt forældrekøb er der tale om, at voksne børn køber en bolig til sine forældre. Det er en måde, hvorpå du kan give dine forældre en bedre bolig til deres alderdom, samtidig med at det er en mulighed for, at du kan spare op i fast ejendom.

Reglerne for omvendt forældrekøb er nøjagtigt de samme som for et almindeligt forældrekøb. Så du kan følge alle rådene i denne artikel, hvis du overvejer et sådant omvendt forældrekøb.

Der er dog et par ting, det er godt at være særligt opmærksom på, når vi snakker omvendt forældrekøb.

1. Placeringen

Det er vigtigt at tænke lidt fremad. Selvom dine forældre måske er friske nu, kan de blive mindre bevægelige senere i deres alderdom og eksempelvis også miste muligheden for at køre bil. Sørg for, at boligen har en god placering i forhold til indkøb, fritidsinteresser, venner og andre ting, der er vigtige for dem i dagligdagen.

Husk at tænke på, om det også er nemt at komme til disse ting uden en bil, og at eventuelle trapper med tiden også kan blive en udfordring

2. Mulighed for at sælge igen

Ved et normalt forældrekøb er der ofte tale om en lejlighed i en af de større byer. Der er efterspørgslen efter boliger stor, og derfor er det som regel heller ikke noget problem at sælge lejligheden igen en dag.

Men når der er tale om omvendt forældrekøb, er det måske en bolig, der ligger mindre centralt. Det kan eksempelvis være i en mindre by. Husk at overveje muligheden for at kunne sælge boligen igen senere.

Ligger boligen i udkantsområder eller mindre byer, kan det være langt sværere at sælge boligen, når dine forældre ikke længere har brug for den. Så kommer du til at stå med en stor månedlig udgift, indtil boligen kan sælges. Og du risikerer samtidig et tab på grund af en lavere salgspris.

Rådgivning om forældrekøb

Skal vi hjælpe dig med dit forældrekøb? Vi hjælper årligt mere end 500 danske boligkøbere med at få ro i maven omkring deres boligkøb. Så vi kan også hjælpe dig med at finde den bedste løsning.

Med en køberrådgiver ved din side får du blandt andet:

 • Rådgivning om, hvilken løsning der passer bedst i din situation
 • Hjælp til at finde en god lejlighed, der passer til dit barns behov
 • Hjælp til at gennemgå alle dokumenter og detaljer omkring handlen, så du undgår uforudsete udgifter
 • Hjælp til at forhandle dig til den rigtige pris, så du ikke betaler for meget for dit forældrekøb

Vi hjælper dig trygt igennem hele processen. Det er din garanti for, at dit forældrekøb bliver en god løsning, som både du og dit barn bliver glad for.

Kontakt os nu på 8213 1066 og hør, hvordan du kommer trygt og sikkert igennem dit forældrekøb.

Vis mindre

3.900.000 kr.

Har vi i 2022 sparet vores kunder for med professionel prisforhandling

Kunderne siger, at de føler sig ekstra trygge, fordi rådgivningen forener mine erfaringer som både ejendomsmægler og boligrådgiver i en bank. Derfor har alle vores boligrådgivere den baggrund.

Michael Christensen, Partner Boligraadgiver.dk Michael er uddannet ejendomsmægler og boligrådgiver. Han har også arbejdet med erhvervsejendomme, projektsalg og udstykninger.

  Bliv ringet op

  Send os en besked, så ringer vi hurtigt til dig og giver et gratis råd om, hvilket rådgivningsforløb, der giver dig mest køberrådgivning for pengene.

  - Indenfor 3 timer i åbningstiden -