82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Skødeskrivning

Skødeskrivning og skøde

Boligraadgiver.dk hjælper dig med skødeskrivning, samt til en nem og hurtig tinglysning af dit nye skøde. Vores ansvar og arbejde ved tinglysning af nyt skøde afhænger bl.a. af, om der er lån i ejendommen, om disse skal overtages, og om der skal betales en købesum kontant. Der er mange situationer hvor du skal bruge et nyt skøde; hvis du køber en ny ejendom, får ny medejer af ejendommen, hvis I flytter fra hinanden eller hvis I skal skilles. Vi hjælper også med at tinglyse din skifteretsattest, hvis du har brug for dette i forbindelse med et eventuelt salg af din ejendom eller anden ændring. Vi hjælper med skødeskrivning, ændring af skøde og meget mere. Læs mere nedenfor.

Berigtigelse af en ejendomshandel: Sikre, at handlen bliver gennemført, som aftalt i købsaftalen. Herunder, at køber registreres som ejer på skødet, at sælgers lån er aflyst i tingbogen, og sælger får udbetalt købesummen.

Vi hjælper og rådgiver i alle tilfældene – til en fair pris.

Skødeskrivning / Kr. 2.500,-

Nem og hurtigt tinglysning af dit nye skøde. Beskriv situationen for os når du bestiller skødet, så kontakter vi dig for en kort snak om situationen. Bemærk, at skødeskrivning ikke indeholder berigtigelse af boligkøb eller rådgivning om boligkøb.

skødeskrivning

Skøde, berigtigelse og refusion / Kr. 4.500,-

Nem og hurtigt skødeskrivning, tinglysning og berigtigelse af dit boligkøb. Send købsaftalen og ejendommens dokumenter til os på mail. Vi sørger for kontakten til ejendomsmægler, og sikrer at handlen kommer helt på plads. Har du brug for køberrådgivning?

skødeskrivning

Skøde ved samlivsophør / Kr. 3.500,-

Skal du og din partner flytte fra hinanden og skal den ene af jer overtage ejendommen, så har I brug for at få ændret skødet. Indeholdt i prisen er en dialog om købesum, overtagelsesdag og eventuel underretning af bank og/eller realkreditinstitut.

tinglysning af skøde - skødeskrivning

Samlivsophør-skøde & berigtigelse / Kr. 4.500,-

Skal I flytte fra hinanden, og skal den ene af jer overtage ejendommen? Så har I brug for, at jeres skøde ændres. Ved skøde ved samlivsophør med berigtigelse sikrer vi også, at den kontante købesum deponeres og afregnes som aftalt i købsaftalen.

tinglysning af skøde - skødeskrivning

Skilsmisseskøde uden berigtigelse / Kr. 3.500,-

Er I gift og skal flytte fra hinanden, og skal den ene af jer overtage den fælles bolig, skal der udarbejdes et nyt skøde – et skilsmisseskøde.

skøde pris og skødeskrivning

Skilsmisseskøde med berigtigelse / Kr. 4.500,-

Er I gift og skal flytte fra hinanden? Hvis den ene af jer overtager den fælles bolig, skal der udarbejdes et nyt skøde – et skilsmisseskøde. Ved skilsmisseskøde med berigtigelse sikrer vi, at den kontante købesum deponeres og afregnes som aftalt i købsaftalen.

skøde pris og skødeskrivning

Skøde ved familiehandel / Kr. 3.500,-

Skal du sælge boligen til dine forældre eller dit barn, har du brug for et nyt skøde. Med i prisen er en dialog om købesum, overtagelsesdag og orientering af bank og/eller realkreditinstitut. Rådgivning omfatter ikke købesummens størrelse eller skattemæssige forhold.

skødeskrivning og tinglysning af skøde

Familiehandel-skøde & berigtigelse / Kr. 4.500,-

Skal du sælge boligen til dine forældre eller dit barn, har du brug for et nyt skøde. Med i prisen er en dialog om købesum, overtagelsesdag og orientering af din bank. Ved skøde ved familiehandel med berigtigelse sikrer vi, at købesummen betales og frigives som aftalt.

skødeskrivning og tinglysning af skøde