82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Skødeskrivning

Skødeskrivning og skøde

Boligraadgiver.dk hjælper dig med skødeskrivning, samt til en nem og hurtig tinglysning af dit nye skøde. Der er mange situationer hvor du skal bruge et nyt skøde; hvis du køber en ny ejendom, får ny medejer af ejendommen, hvis I flytter fra hinanden eller hvis I skal skilles. Vi hjælper også med at tinglyse din skifteretsattest hvis du har brug for dette i forbindelse med et eventuelt salg af din ejendom eller anden ændring. Vi hjælper med skødeskrivning, ændring af skøde og meget mere. Læs mere nedenfor.

Vi hjælper og rådgiver i alle tilfældene – til en fair pris.

Skødeskrivning / Kr. 1.995,-

Nem og hurtigt tinglysning af dit nye skøde. Beskriv situationen for os når du bestiller skødet, så kontakter vi dig for en kort snak om situationen. Bemærk, at skødeskrivning ikke indeholder berigtigelse af boligkøb eller rådgivning om boligkøb.

skødeskrivning

Skøde, berigtigelse og refusion / Kr. 3.995,-

Nem og hurtigt skødeskrivning, tinglysning og berigtigelse af dit boligkøb. Send købsaftalen og ejendommens dokumenter til os på mail. Vi sørger for kontakten til ejendomsmægler, og sikrer at handlen kommer helt på plads. Har du brug for køberrådgivning?

skødeskrivning

Skøde ved samlivsophør / Kr. 2.495,-

Skal du og din kæreste flytte fra hinanden og skal den ene af jer overtage ejendommen, så har I brug for at få ændret skødet. Indeholdt i prisen er en dialog om købesum, overtagelsesdag og eventuel underretning af bank og/eller realkreditinstitut.

tinglysning af skøde - skødeskrivning

Skilsmisseskøde med berigtigelse / Kr. 3.995,-

Er I gift og skal flytte fra hinanden, og skal den ene af jer overtage den fælles bolig, skal der udarbejdes et nyt skøde – et skilsmisseskøde. Ved skilsmisseskøde inkl. berigtigelse rådgiver vi om de forskellige forhold vedr. ejendommen m.m.

skøde pris og skødeskrivning

Skilsmisseskøde uden berigtigelse / Kr. 1.995,-

Er I gift og skal flytte fra hinanden, og skal den ene af jer overtage den fælles bolig, skal der udarbejdes et nyt skøde – et skilsmisseskøde.

skøde pris og skødeskrivning

Skifteretsattest / Kr. 1.850,-

Nem og hurtigt tinglysning af skifteretsattest. Kontakt os eller send skifteretsattesten til os. Vi sørger for tinglysning og sikrer at tingene falder på plads.

skødeskrivning og tinglysning af skøde

Auktionsskøde / Kr. 2.795,-

Nem og hurtigt tinglysning af dit auktionsskøde. Send tvangsauktionsdokumenterne til os på mail. Vi sørger for kontakten til retten, og sikrer at handlen kommer helt på plads.

skødeskrivning og tinglysning af skøde