82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger

Boligraadgivers oplysning til kunden

  • Boligraadgiver.dk forbeholder sig ret til at afslå en sag, såfremt den måtte vise sig at ligge uden for vores arbejds – og kompetenceområde. Såfremt en sag afslås, vil vi give besked så hurtigt det er muligt, normalt indenfor 1 arbejdsdag.
  • Er handlen betinget af godkendelse, gennemgår Boligraadgiver.dk de fra ejendomsmægleren fremsendte bilag inkl. købsaftale, og sørger for den nødvendige godkendelse efter forudgående aftale.
  • Boligraadgiver.dk forestår ikke rådgivning om købesummens rimelighed og finansieringen heraf, ejendommens anvendelighed samt skattemæssige forhold eller lignende.
  • Vi anbefaler at du som køber anvender egen byggesagkyndig til en uvildig gennemgang af ejendommen. Vi anbefaler, at du som køber tager kontakt til et uvildigt forsikringsselskab for indhentning af tilbud på husforsikring samt ejerskifteforsikring – uanset at om der foreligger tilbud på forsikringer vedlagt købsaftalen. Vi anbefaler endvidere, at du søger økonomisk rådgivning hos din bank vedrørende finansieringen af købet.
  • Såfremt der i forbindelse med overtagelsen af ejendommen måtte vise sig at være mangler ved ejendommen, eller hvis du som køber har en tvist med sælger, kan Boligraadgiver.dk bistå med at sende en indledende skrivelse med dit krav til sælger. Såfremt dette ikke løser sagen, og det udvikler sig til en retssag mod sælger (der skal køre en egentlig retssag overfor sælger), kan Boligraadgiver.dk ikke bistå med dette.

Fortrolighedspolitik

Boligraadgiver.dk anvender kun de oplysninger, kunden du som kunde afgiver til os, til brug for vores sagsbehandling. Vi videregiver ikke din mail adresse til udenforstående.

Forsikringsforhold

Boligraadgiver.dk sikrer, at tilknyttede boligrådgivere er ansvarsforsikrede. Se nærmere om dette her.