82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Andelsbolig

En andelsbolig er en lejlighed, et rækkehus eller et hus, der er ejet af en andelsforening. Oprindeligt var det tanken, at alle skulle have mulighed for at bo i en bolig, og derved startede andelsforeninger op med statsstøtte via finansieringen. Senere blev støtten ydet i forbindelse med opførelsen af bygningerne. Støtten blev afskaffet i 2004. De nyere andelsboligforeninger har dermed ikke de samme muligheder for en lavere husleje – og der er dermed ikke de samme fordele ved nyere andelsboliger, som tidligere. Af samme årsag er indskuddet i mange foreninger blev meget store, og dermed er det oprindelige formål med andelsboliger ikke relevant mere. En andelsbolig er en kompliceret størrelse, og kan være svær at gennemskue, hvis ikke man har stor viden om emnet. Derfor er denne forklaring også lettere forsimplet, men beskriver nogle af de vigtigste forhold.

Fordele ved andelsbolig

En af de store fordele ved andelsbolig er, at man er fælles om vedligeholdelse udvendigt. Det betyder, at en del ældre vælger en andelsbolig, rækkehus eller hus, og skal dermed ikke bekymre sig om, hvornår de forskellige udvendige bygningsdele skal vedligeholdes. En anden fordel ved andelsbolig er, at man ikke betaler ejendomsværdiskat. Det kan have stor betydning, hvis man skal vælge mellem en ejerlejlighed og en andelslejlighed.

Selve boligen

Når du køber et andelsbevis, får du eksklusivretten til at bo i en bestemt bolig. Du har vedligeholdelsespligten indvendigt i boligen. Se i vedtægterne hvilke pligter du har i den enkelte forening. Når det er andelsboligforeningens ejendom betyder det også, at man som andelshaver ikke har samme rettigheder, som hvis det er en ejerbolig. Hvis du ønsker at skifte køkken, istandsætte badeværelse eller andet, skal andelsboligforeningens bestyrelse godkende dine ændringer, inden du igangsætter arbejdet.

Økonomien; foreningens og din egen

Når du køber en andelsbolig, accepterer du også andelsforeningens økonomi, og køber dig ind i den. Andelsboligforeningen har meget ofte lån, og har taget nogle økonomiske beslutninger om løbetid og forretning. Disse beslutninger er således også en del af dit køb, da de er besluttet på andelsboligforeningens generalforsamlinger. Vi anbefaler derfor altid, at man søger rådgivning om foreningen, inden du tager beslutning om andelsboligkøb.
Hvis du ikke har haft mulighed for at spare op til hele indskuddet, kan du finansiere et andelsboligkøb i dit pengeinstitut. Det forrentes med en noget højere rente end kreditforeningslån, som man kan finansiere ejerboliger med. Lånet er endvidere variabelt forrentet.

Fællesskabet

I en andelsboligforening er andelshaverne ofte fælles om mange praktiske opgaver, vedligeholdelse af ejendommen og ejendommens fælles arealer. Derudover træffes fælles beslutninger på generalforsamlingerne om driften af foreningen, vedligeholdelse af bygninger og arealer, husorden og ikke mindst foreningens økonomi.

Hvor finder du andelsboliger til salg?

Du kan finde andelsboliger på boligsiden.dk, hvor de fleste ejendomsmæglere sætter boliger til salg. Men langt de fleste andelsboliger sættes til salg privat. Det betyder, at de kan findes på dba.dk, Facebook og andre sider.

Ønsker du rådgivning om andelsboligkøb, så se her