82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Bankgaranti

Bankgaranti ved boligkøb

Banker kan stille en bankgaranti for deres kunder i flere forskellige sammenhænge. Nedenfor er alene beskrevet bankgarantien i forbindelse med boligkøb.

Langt de fleste ejendomshandler sker som en kontanthandel.  En kontanthandel betyder, at køber sørger for at betale dels udbetalingen og dels restkøbesummen senest pr. overtagelsesdagen. Hovedreglen er, at køber deponerer en mindre del af købesummen hos sælgers ejendomsmægler (udbetalingen) indenfor 1 uge efter at købsaftalen er underskrevet af både køber & sælger. Derudover skal købers bank garantere, at køber betaler restkøbesummen. Købers bank stiller en såkaldt bankgaranti. Bankgarantien skal oftest stilles fra købers bank til sælgers bank indenfor 10 hverdage efter, at købsaftalen er underskrevet af køber og sælger.

Når overtagelsesdagen er nået, udløber bankgarantien, og pr. denne dato deponerer købers bank det samme beløb til en spærret konto i sælgers bank, en deponeringskonto.

Deponering af købesummen

I langt de fleste ejendomshandler, låner køber en større eller mindre del af købesummen i enten kreditforeningen og/ eller banken. Men hvis køber ikke har brug for at låne penge i forbindelse med ejendomshandlen, kan køber vælge at deponere restkøbesummen kontant. Beløbet bliver i praksis indsat på en deponeringskonto i sælgers bank, og kan ikke hæves af sælger før ejendomshandlen er på plads. Beløbet, der står på deponeringskontoen, kan stilles til sælgers disposition, når forskellige forhold er på plads.

Skødet skal være tinglyst i købers navn; sælgers lån skal være indfriet eller sælgers bank skal indestå for, at sælgers lån bliver indfriet og slettet af tingbogen; der skal tilbageholdes et beløb til dækning af evt. refusionssaldo, som skal udbetales til køber. Evt. andre forhold jf. købsaftalens vilkår skal være afklaret og afsluttet.

Køber kan også vælge at overtage sælgers indestående lån, hvis købers bank vurderer, at det vil være en fordel for køber. I det tilfælde deponerer køber fortsat udbetalingen hos sælgers ejendomsmægler. Derudover opgør sælgers ejendomsmægler lånets restgæld på datoen for købsaftalens underskrift. Købers bank sørger for, at køber bliver godkendt til at overtage lånet. Og købers bank stiller herefter bankgaranti for restkøbesummen, som anført ovenfor.