82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

BBR

BBR betyder “Bygnings- og Boligregistret”. BBR udstedes af kommunen på baggrund af ejerens oplysninger om ejendommen. Det er ejerens pligt og ansvar, at BBR-meddelelsen er opdateret og korrekt. BBR er et meget vigtigt dokument i en ejendomshandel, og indeholder en stor mængde informationer om den pågældende ejendom.

Nedenfor får du en kort beskrivelse af de 4 afsnit i BBR:

Oplysninger om grunden

Her står blandt andet anført ejerforhold, samt oplysninger om vandforsyning og afløbsforhold. Derudover er matr.nr. og ejendoms nr. oplyst.

Oplysninger om tekniske anlæg

BBR indeholder oplysninger om en eventuel olietank på ejendommen; både de nedgravede olietanke, og de olietanke som står over jorden. Der er desuden ofte data som etablerings år samt oplysninger om status på olietanken. Det kan være, den fortsat er i drift, eller at den er afblændet. Under tekniske anlæg vil der også stå vindmøller, gylletanke, solvarmeanlæg m.m.

Oplysninger om bygninger

Bygning nr. 1 vil som hovedregel være selve beboelsen, altså den vigtigste bygning på grunden. Her fremgår bygningens anvendelse – helårsbolig, sommerhus, rækkehus og lign. Derudover er der oplysninger om materialer på ydervægge og tag, samt en række data om bygningens arealer: Bebygget areal, hvor stort boligarealet er, om der er overdækket terrasse, om der er udnyttet areal på 1. sal med videre.
Energioplysninger er også oplyst; Varmeinstallation, som eksempelvis kan være oliefyr, el ovne, fjernvarme, jordvarme. Det er også her det er oplyst, hvis der er supplerende varme; brændeovn, pille ovn eller lignende. Opvarmningsmidlet vil tillige være oplyst.

Bygnings-og boligregistret indeholder også oplysninger om fordeling af bolig og erhvervsenheder. Det er her du kan se, om en del af bygning 1 er registreret som erhvervsareal. Derudover oplysninger om antal værelser, toiletter, bade samt køkkenforhold.

Bygning 2 og de efterfølgende bygninger er typisk udhuse, garage, drivhuse, overdækninger eller lignende sekundære bygninger på grunden. Der vil være oplyst, hvornår de er opført, hvis dette er kendt.

Kortmateriale

I forlængelse af BBR er der ofte et kort, som viser, hvor de forskellige bygninger og tekniske anlæg er registreret på grunden.

Som boligkøber bør du være opmærksom på, om BBR svarer til de faktiske forhold på ejendommen. Ejeren har pligt til at informere kommunen om eventuelle ændringer, eksempelvis ændring af varmesystem, udskiftning af olietank, ændring af tag eller større ombygninger.

Du kan se på vurderingsstyrelsen, hvordan du kan tilrette din BBR-meddelelse.