82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Boligkøbsbevis

Et boligkøbsbevis er et dokument fra banken eller realkreditinstituttet der viser, at en køber er godkendt til køb af bolig til en given pris. Boligkøbsbevis kaldes også for et lånebevis.
Boligkøbsbeviset kan derfor give køber en sikkerhed for at kunne slå til, når den rigtige bolig kommer til salg.

Hvordan får du et boligkøbsbevis?

Du kan henvende dig til enten din nuværende bank, en ny bank eller et realkreditinstitut. De fleste modtager dine informationer digitalt. Enten skal du oprette en profil på deres hjemmeside, eller du kan sende dine data og dokumenter direkte. De skal naturligvis have nogle forskellige informationer, før de kan give dig en forhåndsgodkendelse. Der er brug for årsopgørelsen fra SKAT, hvor både indkomst- og formueforhold fremgår. Hvis sidste års opgørelse ikke svarer til dine forhold i dag, bør du give banken / kreditforeningen besked om det. Derudover har de brug for dine 3 sidste lønsedler, og nogle vil gerne have for flere måneder. Endelig skal du lægge et budget på dine nuværende personlige udgifter, som ikke vedrører boligen. Så det er udgifter til fagforening, el, tv, internet, telefon, abonnementer, daginstitutioner med videre.
Nogle banker kan lave boligkøbsbeviset på baggrund af de informationer og dokumenter, du har sendt ind til dem. Andre har brug for et online møde eller et fysisk møde.

Kan du selv regne dig frem til, hvor meget du kan købe bolig for?

Ja. Mange banker og kreditforeninger har nogle rammer for, hvor meget du kan købe for. Nogle banker har nogle beregnere på deres hjemmeside, hvor du kan indtaste dine data. Allerede der kan du få en fornemmelse af, hvor meget banken er villig til at låne dig. Det maksimale beløb beregnes typisk på baggrund af din lønindkomst og tillægges din opsparing.
Hvis du eksempelvis tjener 25.000 kr. månedligt og har 50.000 kr. stående i opsparing. er der flere banker, der som tommelfingerregel beregner din maksimale boligkøbspris til: 25.000 kr. x 12 måneder x 3,5 = 1.050.000 kr. + 50.000 kr. = 1.100.000 kr.
Men du mangler stadig at få selve beviset fra din bank.