82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Brændeovn

Brændeovnen er og har været brugt i mange danske hjem i mange år. Brændeovnen er oftest den sekundære opvarmningsform, og anvendes i både helårshuse og sommerhuse.

Installering af brændeovn

Der er en del regler, der skal overholdes, når du installerer en ny brændeovn. Skorstensforholdene skal være lovlige. Det vil sige, at skorstenen ikke må bruges til andet, den skal være funktionsdygtig og ikke blændet af, aftrækshullet skal være stort nok til den pågældende brændeovn, og den skal være i god stand.
Endelig skal du have godkendt installationen af en skorstensfejer, og oplyse kommunen om brændeovnen til BBR-registret, inden du begynder at montere den.
Derudover skal du sikre dig, om der er særlige krav til afstand til brændeovnen. Det er der, hvis den monteres op af en væg, der er lavet af brandbart materiale.

Hvis du køber hus med brændeovn

Er du boligkøber, og der er en brændeovn i huset, bør du sikre dig, at installationen er godkendt og at den fremgår af BBR-meddelelsen. Din køberrådgiver kan hjælpe dig med at tjekke, om alt er som det skal være.
Folketinget har besluttet en ændring af “Lov om miljøbeskyttelse” med virkning fra 01.08.21. Årsagen er, at ældre brændeovne forurener mere end de nyere. Derudover kom der en ny europæisk standard i 2003, der skærpede kravene til partikeludledning fra brændeovne. Den store fokus på miljø får nu betydning for fremtidige boligkøbere.

Hvis du køber en ejendom med brændeovn, som er produceret før 2003, skal den udskiftes senest 1 år efter at skødet er tinglyst i dit navn. Det er som udgangspunkt køber, som skal betale for udskiftningen.
Derfor kan dette også være et grundlag for forhandling med sælger, hvis du skal forhandle pris og vilkår. Det kan enten være dig selv, eller din køberrådgiver, som forhandler på dine vegne.

Hvis du køber en ejendom med brændeovn, som er produceret efter 2003, skal du indenfor 6 måneder efter du har overtaget din bolig, dokumentere brændeovnens alder.

Du kan se mere om reglerne her.

Er du allerede på vej til at købe bolig – og har brug for hjælp – så se her

Udskiftning af brændeovn i dit nuværende hus

Har du en gammel brændeovn fra 1994 eller før, har du tidligere haft mulighed for at søge om at modtage en skrotningspræmie. Skrotningspuljen er opbrugt, og det er derfor ikke længere muligt at søge dette.