82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Ejendomsskat

Ejendomsskat – også kaldet grundskyld – er en skat, du betaler til kommunen af din grundværdi. Grundværdien er værdien af grunden i ubebygget stand. Grundlaget er at den anvendes bedst muligt, set fra et økonomisk synspunkt. Kommunen fastsætter den promille, som du skal betale, og ejendomsskat betales 2 – 4 gange årligt.
Den nuværende ejendomsskat er fastfrosset fra 2001 til og med 2020, og den nye Boligbeskatningslov er udskudt i 3 år, og træder i kraft den 1. januar 2024.

Du kan slå en adresse op og finde vurderingen for 2020 her.

Den nye offentlige ejendomsvurdering

Der kommer nye ejendomsvurderinger, som træder i kraft i 2021. Men selve konsekvenserne af de nye ejendomsvurderinger, er nu udskudt til 2024. Det vil sige, at betalingerne efter den nye lov forventeligt vil træde i kraft primo 2024. Vi kender i øjeblikket ikke de nøjagtige konsekvenser for boligejerne. Her vil vi alene beskrive ejendomsskatten. Se mere om ejendomsværdiskat et andet sted.
Den offentlige ejendomsværdi er både værdiansættelse af grunden samt værdiansættelse af hele ejendommen inkl. grunden. Målet med de nye vurderinger er, at de skal være mere præcise end i dag. Det vil sige, at man vil indsamle mere data om både ejendommen og området, ejendommen ligger i. Disse data vil inkludere de hårde fakta om ejendommen – størrelse, antal badeværelser, garage / carport og lignende. Derudover vil de blandt andet indsamle oplysninger om boligens renoveringer, måske indhente billedmateriale og besøge ejendommen samt inddrage udviklingen på boligmarkedet i lokalområdet.
SKAT oplyser, at den gennemsnitlige grundskyldspromille bliver reduceret på landsplan. Det er endnu ikke anført, hvordan de enkelte kommuner ønsker at håndtere ændringerne.

Se mere om de nye ejendomsvurderinger og ejendomsskat på vurderingsportalen.

Hvis du har erhvervet boligen inden den 31. december 2023

Hvis ejendomsskatten stiger på grundlag af den nye grundværdi, vil du alene skulle betale en maksimal stigning af udgiften (inkl. ejendomsværdiskat) på 7% årligt.
Det var en af de vigtigste elementer i aftalen, da ingen således skulle sælge deres bolig, såfremt de samlede skatter ville stige voldsomt. SKAT vurderer, at de samlede boligskatter vil blive reduceret for 6 ud af 10 boliger i 2024.

Hvis du erhverver en bolig efter den 1. januar 2024

Køber du en bolig efter ovenstående dato, vil du skulle betale ejendomsskat (grundskyld) og ejendomsværdiskat efter de nye regler.