82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Ejerudgift

Hvad er ejerudgift?

Ejerudgiften er de udgifter på en given ejendom eller bolig, som skal betales årligt. Ejerudgiften fremgår af salgsopstillingen. Denne årlige udgift skal betales for boligen, uanset hvordan man, som køber, har påtænkt at finansiere boligen eller betale den kontant. Det betyder, at udgifter til kreditforeningslån og banklån eller anden finansiering, ikke medtages i ejerudgiften. Derudover medtages heller ikke udgifter til forbrug af el, varme og vand.

Mægler har ansvar for oplysningen

Når ejendomsmægler udarbejder en salgsopstilling, og senere en købsaftale med salgsopstilling, har han ansvar for, at den oplyste ejerudgift er korrekt. I praksis betyder det, at hvis en køber får oplyst et forkert beløb i ejerudgiften, kan køber klage over ejendomsmægleren. Ifølge de seneste domsafgørelser, er mægler blevet dømt til at betale 10 gange det beløb, som manglede i ejerudgiften. Det vil sige, at hvis mægler fejlagtigt mangler 2.000 kr. i ejerudgiften årligt, kan han blive dømt til at betale køber 20.000 kr. i erstatning. Derudover taber ejendomsmægler også det salær, som han har modtaget fra sælger.

Typiske ejerudgifter i et helårshus

De mest almindelige ejerudgifter på et helårshus er ejendomsskat, rottebekæmpelse, renovation, husforsikring og ejendomsværdiskat. Derudover kan der være faste udgifter til skorstensfejer, grundejerforening eller andre foreninger, hvor der pligt til at være medlem.

Typiske ejerudgifter i en ejerlejlighed

I en lejlighed betales også ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Derudover er der fællesudgifter til ejerforeningen. De samlede fællesudgifter, som opkræves i foreningen, dækker driftsudgifterne til ejendommen. Her er altså indeholdt ejendomsforsikring, renovation med videre. Der kan også være en udgift til et fælleslån, såfremt ejerforeningen har optaget et lån, som alle lejlighedsejere betaler til.

Typiske ejerudgifter i et sommerhus

Det er stort set samme udgifter, som til helårshus. Der er dog næsten altid udgift til en grundejerforening, da der ofte er privat / fællesvej, og dermed pligt til at alle sommerhusejere deles om udgifterne til vedligeholdelse af vejen.

Rådgivning om ejerudgifter er en del af vores Køberrådgivning når du køber bolig.