82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Energimærke

Ejendommens energimærke viser bygningens energiforbrug, samt en energimæssig beskrivelse af bygningen . Energimærket indeholder også oplysninger om, hvilke energiforbedringer, der kan svare sig at udføre, samt et overslag over omkostningerne. Ordningen om energimærke blev etableret i 1998.
Når en ejendom skal sælges eller lejes ud, skal der foreligge et energimærke. Det gælder både boliger, bygninger til service og handel samt offentlige bygninger. Undtaget er blandt andet bygninger under 50m2 samt sommerhuse.

Er du allerede på vej til at købe bolig – og har brug for hjælp – så se her

Har du ikke helt besluttet dig for, hvilken bolig du vil vælge, så kan vi tilbyde et indledende møde, som giver dig overblik over de vigtigste informationer. Klik her

Skala

Energimærkningsordningen arbejder efter en skala fra A – G, hvor energimærke A er en bygning med meget lavt energiforbrug – og energimærke G er et meget højt energiforbrug. Der er 3 A-niveauer; A2020, A2015 og A2010, hvor årstallene refererer til årstallene. Derudover refererer de til bygningsreglementet for det enkelte år. Hvis en bygning har energimærke A2015 betyder det, at bygningen energimæssigt lever op til kravene, der er beskrevet i bygningsreglementet for 2015.

Hvad er energimærket baseret på?

Energimærket er en indikator for den energimæssige kvalitet på bygningen. Det er en energikonsulent, som udarbejder energimærket. Konsulenten måler bygningen op, og vurderer kvaliteten af vinduer, døre, varmeinstallation, isolering og andet relevant. På den baggrund beregnes energiforbruget. Der lægges nogle standardbetingelser ind for eksempelvis familiestørrelse, forbrugsvaner vejr og lignende.
Når du køber en bolig, kan du derfor ikke regne med, at energimærkets forbrug svarer til det forbrug, som du kommer til at have. Det afhænger naturligvis om familiens størrelse – men også om, hvor varmt man ønsker boligen skal være, hvor lange og hvor mange bade, familien tager og meget andet.

Hvor lang tid er energimærket gyldigt?

Gyldigheden fremgår typisk på forsiden. Dog er gyldigheden på nogle energimærker forlænget ved lov. Du kan finde flere oplysninger på nettet om det.
Hvis du har energiforbedret dit hus – og du skal sælge huset, kan det være fornuftigt at få udarbejdet et nyt energimærke. Også selvom det nuværende energimærke fortsat er gyldigt.

Vil du se reglerne for energimærke?