82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Garanti

Garanti ved boligkøb

Banker kan stille en garanti for deres kunder i flere forskellige sammenhænge. Nedenfor er alene beskrevet bankgarantien i forbindelse med boligkøb.

Langt de fleste ejendomshandler sker som en kontanthandel.  Kontanthandel betyder, at køber sørger for at betale dels udbetalingen, og dels restkøbesummen senest datoen for overtagelse. I de fleste tilfælde deponerer køber en mindre del af købesummen hos sælgers ejendomsmægler (udbetalingen) indenfor 1 uge efter at købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger. Købers bank garanterer derefter overfor sælgers bank, at køber betaler restkøbesummen. Købers bank stiller en såkaldt garanti. Garantien skal oftest stilles fra købers bank til sælgers bank indenfor 10 hverdage efter, at både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Denne garanti udløber pr. overtagelsesdagen. Det er også dagen, hvor købers bank deponerer det samme beløb kontant i sælgers bank. Deponeringskontoen er spærret, og sælger kan derfor ikke hæve på den i en nærmere bestemt periode.

Deponering af købesummen

De fleste købere låner en større eller mindre del af købesummen i enten kreditforeningen og/ eller banken. Men hvis køber ikke har brug for at låne penge i forbindelse med ejendomshandlen, kan køber vælge at deponere restkøbesummen kontant i stedet for at stille en garanti. Beløbet bliver i praksis indsat på en deponeringskonto i sælgers bank, og kan ikke hæves af sælger før ejendomshandlen er på plads. Beløbet, der står på deponeringskontoen, kan stilles til sælgers disposition, når forskellige forhold er på plads.
Skødet skal være tinglyst i købers navn; sælgers lån skal være indfriet eller sælgers bank skal indestå for, at sælgers lån bliver indfriet og slettet af tingbogen; der skal tilbageholdes et beløb til dækning af evt. refusionssaldo, som skal udbetales til køber. Evt. andre forhold jf. købsaftalens vilkår skal være afklaret og afsluttet.
Køber kan også vælge at overtage sælgers indestående lån, hvis købers bank vurderer, at det vil være en fordel. I det tilfælde deponerer køber fortsat udbetalingen hos sælgers ejendomsmægler. Køber bliver godkendt til at overtage lånet, og købers bank stiller en garanti for det resterende beløb.