82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Køberrådgivning

Køberrådgivning er en betegnelse for gennemgang af de juridiske aspekter i et boligkøb. Det kan både være ved lejlighed, hus, sommerhus og andelsbolig. Derudover sikrer en Køberrådgiver dig blandt andet, at du modtager et skøde på din nye bolig, mod at du har betalt en købesum til sælger.
Når man køber bolig via en ejendomsmægler, repræsenterer mægler sælger. Det betyder, at mægler alene er på sælgers side, når boligen skal sælges. Derfor bør man sikre sig at have sin egen rådgiver med, som kan repræsentere dig som køber.

Hvem er en Køberrådgiver?

Mange køberrådgivere er tidligere ejendomsmæglere. Men der er også mange køberrådgivere, som har en baggrund i eksempelvis en bank eller lignende. Titlen som Køberrådgiver, eller Boligrådgiver, er ikke beskyttet. Det kræver derfor ikke en særskilt uddannelse eller baggrund. Du skal derfor sikre dig, at din Køberrådgiver har den fornødne viden og erfaring, samt en ansvarsforsikring. Alle disse vigtige oplysninger bør fremgå af køberrådgiverens hjemmeside.

Hvorfor er en Køberrådgiver vigtig?

Som nævnt ovenfor, er en ejendomsmægler betalt af sælger, og er derfor udelukkende sælgers mand. Loven blev ændret pr. 1. januar 2015, hvor netop dette blev specificeret. Før 1. januar 2015 var en ejendomsmægler – ja, en mægler. Altså en, der formidlede salg af huse og mæglede mellem parterne, så der kunne opnås enighed til begges tilfredshed. Mægler havde desuden ansvar for, at køber modtog alle oplysninger om boligen, og at disse oplysninger var korrekte. Ejendomsmægler havde dermed oplysningspligt, og ansvar for oplysningernes rigtighed.
I dag har ejendomsmægleren ikke mere oplysningspligt overfor køber. Sælger har oplysningspligt. Den store forskel er derfor, at mægler i dag videreformidler de oplysninger, som sælger har giver mægler. Men da mægler ikke har ansvar for, at oplysningerne er korrekte, har han heller ikke altid interesse i at undersøge forholdene. Eller at kontrollere og sikre sig, at oplysningerne til køber er retvisende.
Lovændringen 1. januar 2015 har betydet, at de dokumenter og materiale, som køber i dag modtager fra ejendomsmægler, er af meget dårligere kvalitet end før denne dato. Derfor bør køber sikre sig at have sin egen rådgiver, som kan gennemskue alle dokumenter og oplysninger – og særligt de oplysninger og dokumenter, som mangler i materialet.

LINK; Lov om formidling af fast ejendom m.v.