82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Købsaftalen

En købsaftale er et dokument, og indeholder pris og vilkår for en handel af en ejendom, og som er underskrevet af en boligkøber og en boligsælger.
I langt de fleste ejendomshandler i Danmark anvendes Dansk ejendomsmæglerforenings standardkøbsaftale. Derfor vil det være denne købsaftale, vi har valgt at beskrive her. Denne købsaftale indeholder nogle helt faste afsnit, og ejendomsmægler kan udfylde de forskellige oplysninger i aftalen, som er relevant for den pågældende handel. Ejendomsmægler kan ikke rette eller slette i standardteksten i købsaftalen.
Til købsaftalen gælder også nogle standardvilkår. De beskriver primært, hvilke rettigheder henholdsvis køber og sælger har i handlen. De beskriver derudover også, hvilke regler der er gældende, såfremt en af parterne ikke overholder sin del af aftalen.
Købsaftale, salgsopstilling, standardvilkår samt den efterfølgende korrespondance mellem ejendomsmægler og boligrådgiver, udgør tilsammen aftalegrundlaget for bolighandlen.

Vi anbefaler, at der udarbejdes standardkøbsaftalen fra DE i en ejendomshandel. Primært på grund af de tilhørende standardvilkår. Har du bedt en rådgiver om at udarbejde en købsaftale, så bør du spørge ind til det.

Individuelle vilkår

I købsaftalen findes et særligt afsnit, hvor man kan skrive nogle individuelle vilkår ind. Altså vilkår, som ikke er beskrevet i aftalens standardtekst, eller vilkår, som afviger fra standardvilkårene. Her bør der være et forbehold for købers rådgivers godkendelse og købers banks godkendelse af handlen. Det betyder, at hvis rådgiveren eller banken ikke kan godkende handlen, kan de annullere handlen på købers vegne. Det er også her der kan stå, hvis de fysiske forhold på ejendommen ikke svarer til de forhold, der er registreret om ejendommen i de forskellige registre. Eller hvis sælger ønsker at fraskrive sig ansvaret for en bestemt ting, for eksempel en brændeovn, der ikke er godkendt. Du skal derfor være særligt opmærksom på, at der både fremgår et rådgiver- og et bankforbehold i din købsaftale.

Salgsopstilling

Til købsaftalen hører også en salgsopstilling, der en opsummering af fakta om ejendommen, både juridiske forhold, men også økonomiske forhold. Der er desuden en beskrivelse af ejendommen, ligesom der ofte også er billeder af ejendommen, både udefra og indenfor, samt en plantegning.

Hvem betaler for at få lavet en købsaftale?

Når en ejendomsmægler har solgt en bolig, vil det være denne mægler, som udarbejder købsaftalen på vegne af sælger. Det er derfor også sælger, som betaler for at få udarbejdet købsaftalen.
Hvis køber og sælger selv har fundet hinanden, kan enten køber eller sælger kontakte en boligrådgiver eller en mægler, og få udarbejdet købsaftalen. Den part, der har kontakten til den, der udarbejder købsaftalen, er også den part, som betaler for at få udarbejdet købsaftalen.