82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Forbehold

Hvad er rådgiverforbehold eller advokatforbehold?

Forbeholdet betyder, at du kan skrive under på en købsaftale, og først er forpligtet af din underskrift, når din køberrådgiver har godkendt handlen.

Hvornår skal jeg bruge forbeholdet?

Når ejendomsmægler beder dig om oplysninger på dig, dine bankoplysninger og lignende, bør du også skrive, at der skal være forbehold for din boligrådgivers godkendelse og for din banks godkendelse. Forbeholdet er vigtigt, da ejendomsmægleren er ”sælgers mand”, og alene kan og skal varetage sælgers interesser.

Hvordan er jeg sikker på, at det er kommet med i købsaftalen?

Du bør tjekke købsaftalens afsnit 10, hvor din rådgivers kontaktoplysninger skal fremgå. Derudover skal du tjekke i købsaftalens afsnit 11, at der står indført et rådgiverforbehold. Forbeholdet bør indeholde følgende: ”Købers underskrift er betinget af, at købers rådgiver kan godkende handlen i sin helhed”

Hvor længe gælder forbeholdet?

Der vil være anført en frist i købsaftalens afsnit 11 for, hvornår din rådgiver skal komme med indsigelser til handlen. Det er typisk 3-5 hverdage. Hvis ikke fristen bliver overholdt, har du købt ejendommen på de vilkår, som ejendomsmægleren har valgt i samarbejde med sælger.

Hvordan fungerer det i praksis?

Når du og sælger har underskrevet købsaftalen, er det ejendomsmæglers ansvar at sende alle dokumenterne til dig og din rådgiver. Hos Boligraadgiver.dk holder vi et møde med dig om dokumenterne, typisk online på telefon eller Teams. Der kan være fakta, der ikke er oplyst, vilkår som ikke er rimelige for dig, eller det kan være at du ønsker en yderligere fremvisning af boligen for at få den fulde indsigt. Dette skriver din boligrådgiver til ejendomsmægleren, og beder om svar eller ændringer til den oprindelige aftale.
Hvis der er forhold eller oplysninger i dokumenterne eller i købsaftalen, som du efterfølgende ikke kan godkende, kan din boligrådgiver i sidste instans annullere handlen på dine vegne – naturligvis i samarbejde med dig.

Du kan se mere om vores rådgivningspakker her: