82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Salgsopstilling – ejerbolig

Salgsopstillingen på en bolig giver dig rigtig mange informationer, samlet på et dokument. Salgsopstillingen er en samling af fakta, som fremgår i de mange forskellige dokumenter, der hører til en ejendomshandel.

Salgsopstillingens indhold

Når en ejendomsmægler skal udbyde en bolig til salg, skal salgsopstillingen indeholde forskellige data. Der er krav til ejendomsmægler om, hvilke oplysninger, der som minimum skal fremgå. Det er også ejendomsmæglers ansvar, at alle oplysninger i salgsopstillingen er korrekte. Hvis der er fejl i opstillingen, har mægler evt. erstatningsansvar.

Salgsopstillingens afsnit:

  • Side 1; indeholder beskrivelse af boligen, billeder, plantegning m.v. Det er på disse sider, at ejendomsmægleren forsøger at sælge ejendommen. Der typisk flere sider, der er side 1.
  • Side 2; Det er én af de vigtigste sider i salgsopstillingen. Her fremgår en del data, herunder oplysninger om vand og kloakforhold, beskatningsgrundlag, arealer m.v. Men der står også hvis der er tinglyst servitutter, eller om der er særlige begrænsninger.
  • Side 3; her oplyses om forsikringsforhold, forbrug, evt. energimærke, tilstandsrapport og el-rapport (hvis det er et hus / sommerhus)
  • Side 4; det er de økonomiske oplysninger. Både de udgifter, som skal betales hvert år, hvis man ejer huset eller lejligheden (dog undtaget udgifter til finansiering), samt oplysning om, hvilket kontant beløb du skal skaffe, for at købe den pågældende bolig.
  • Side 5; her er oplysninger om sælgers eventuelle lån, som i nogle tilfælde kan overtages af køber. Derudover er det oplyst, hvis der er et fælleslån i ejerforeningen (ved lejligheder). Endelig vælger ejendomsmægler i nogle tilfælde at oplyse om andre forhold.

Hvad betyder oplysningerne i salgsopstillingen?

Alle oplysninger i salgsopstillingen er ret komprimeret, og det er svært for de fleste boligkøbere at vurdere, hvilken konsekvens oplysningerne har. Hvis du er usikker på oplysningerne, så anbefaler vi, at du taler med en køberrådgiver, som kan rådgive dig allerede fra starten, og måske også inden du skriver under. Se vores muligheder for at rådgive dig her

Ejendomsmægler er udelukkende sælgers mand

Ejendomsmægler har ikke oplysningspligt om selve boligen, udover de oplysninger som fremgår ovenfor. Han har heller ikke pligt til at undersøge andre forhold om boligen, end dem der er beskrevet ovenfor i salgsopstillingen. Dog er der nogle andre oplysninger han skal give, eksempelvis om han har en økonomisk interesse i boligen, samarbejder m.v. Han er alene sælgers repræsentant, og skal videreformidle de oplysninger, som sælger giver. Du bør derfor undersøge alle andre forhold, som ikke er pligtige for mægler at informere om. Enten kan du gøre det selv, hvis du ved, hvor og hvad du skal lede efter. Eller kontakt en køberrådgiver, som alene repræsenterer dig i en bolighandel.

Du kan læse mere om ejendomsmæglers pligter på Retsinformation