82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Servitutter

En servitut er en bestemmelse på en ejendom, som er begrænsende for ejeren. Det kan både være begrænsning af råderetten, eller krav eller forbud om anvendelse af ejendommen. Det kan både være private og det offentlige, der har tinglyst rettigheder. For alle servitutter bør der være en påtaleberettiget. Det betyder, at hvis servitutten skal ændres eller aflyses, skal den påtaleberettigede godkende ændringen eller aflysningen.

Alle gældende servitutter står anført på hver enkelt ejendom i tingbogen. På ejendommens blad står anført en dato og en mindre tekst, der kort beskriver indholdet af servitutten. Hvis den er tinglyst efter 1. april 1927, er den sandsynligvis skannet ind og du kan hente den direkte på ejendommens blad på et link. Hvis servitutten er fra før 1. april 1927, kan den fulde tekst sjældent findes i tingbogen. Hvis du har brug for en så gammel servitut, kan du enten møde op på Rigsarkivet og finde den selv. Eller du kan bestille den online – mod betaling af et gebyr.

Der er privatretlige og offentligretlige servitutter. Derudover kan de opdeles i rådighedsservitutter og tilstandsservitutter.

Eksempler på privatretlige servitutter

Der findes en del rettigheder fra gammel tid. Det kan være en jagtret, eller en ret til færdsel over en ejendom. Men det kan også være en forkøbsret til en ejendom. I sidstnævnte tilfælde skal den påtaleberettigede så spørges, hvis ejeren af ejendommen ønsker at sælge. De fleste af disse servitutter er rådighedsservitutter, altså at den påtaleberettigede har en form for råderet over ejendommen.

Eksempler på offentligretlige servitutter

Indtil det digitale tinglysningssystem blev indført 1. september 2009, blev alle lokalplaner tinglyst. Af andre særdeles vigtige servitutter kan nævnes hjemfaldspligt (se ordbogen for dette ord). Altså det offentliges ret til at tilbagekøbe en ejendom til en fastsat pris – og ofte en meget lav i forhold til ejendomspriserne i dag. Eller pligt til at opvarme en ejendom med offentlig fjernvarme, fredning eller at der ikke må drives erhverv fra ejendommen. De fleste af disse er tilstandsservitutter, der sikrer en bestemt tilstand på ejendommen.