82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en rapport om en ejendoms tilstand, der er lavet af en byggesagkyndig. Den byggesagkyndige skal være godkendt til at lave rapporterne – en byggesagkyndig er beskikket. Tilstandsrapporten har en gyldighed på 6 måneder.

En tilstandsrapport har – sammen med elinstallationsrapporten – to formål: Dels at frigøre sælger for ansvaret for fejl og mangler i en bolighandel jf. Huseftersynsordningen. Dels at oplyse køber om, hvilke fejl og mangler, der er på et hus, inden pris og vilkår bliver fastlagt. Og inden der skrives under på købsaftalen. Og med disse rapporter, har køber mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring.

En tilstandsrapport indeholder ikke oplysninger om varmeinstallationer, rør og stikledninger eller olietankforhold. De hårde hvidevarer, udendørs svømmebassiner, markiser eller andre installationer er heller ikke medtaget, hvis de ikke er en del af selve bygningen. Det betyder også, at sælger ikke er fritaget for ansvar for fejl og mangler i disse ovenstående forhold.

Vi vil her fremhæve fire vigtige afsnit i rapporten:

En bygningsbeskrivelse og bemærkninger til denne

Her er listet alle ejendommens bygninger op, som den byggesagkyndige har registreret på ejendommen. Under bemærkninger gør han opmærksom på, om der er nogle bygningsdele, der ikke har kunne besigtiges. Her er også anført, om nogle af bygningerne ikke er registreret i bygnings- og boligregistret.

Den byggesagkyndiges bemærkninger, kommentarer og karakterer af de enkelte bygningsdele

Den byggesagkyndiges gennemgang af boligen og bemærkninger om boligen, tager udgangspunkt i boliger af tilsvarende type og alder. Tilstandsrapporten vil derfor ikke indeholde bemærkninger om almindeligt slid og forhold, der kan forventes af en bolig som denne. Karakterernes betydning fremgår af rapporten.

Sælgers bemærkninger om boligen og oplysninger om boligens skader

Sælgers bemærkninger er vigtige at gennemlæse for en køber. Her kan stå mange forskellige oplysninger, som er interessante. Det kan være, at kælderen af og til er oversvømmet, at sælger selv har forestået en renovering af huset, eller at fyret skal have fyldt vand på 5 gange om året. Disse ovenstående oplysninger kan have betydning for dig, både praktisk men også forsikringsmæssigt.

Den byggesagkyndiges oplysninger om bygningskonstruktioner og oplysninger til ejerskifteforsikring

I de fleste tilfælde er det ikke muligt på en fremvisning at se, hvordan et hus er konstrueret. Det gælder blandt andet tag & lofter, vægge og fundamenter og meget andet. Derfor er denne del af tilstandsrapporten også interessant for en boligkøber.

Læs flere bemærkninger om tilstandsrapport.

HUSK at spørge din køberrådgiver om evt.  juridiske konsekvenser