82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Valuarvurdering

Hvad er en Valuarvurdering?

En lang række andelsboligforeninger vælger at benytte en Valuarvurdering til at fastsætte værdien af deres fælles ejendom. Valuarvurderingen er en af 3 forskellige metoder til at fastsætte værdien af andelsboligforeningens ejendom. De andre metoder er henholdsvis “den offentlige vurdering” og “anskaffelsessummen”.

Selve formålet med en andelsboligforening er, at eje en fælles ejendom – og stille en bolig til rådighed for medlemmerne af andelsboligforening. Andelsboligforeningens ejendom er naturligvis dets største aktiv. Jo højere værdi ejendommen vurderes til, jo højere bliver salgsprisen på de enkelte andelsboliger i foreningen.

Vurdering som udlejningsejendom

En valuarvurdering er den kontante handelsværdi af foreningens ejendom når den bliver vurderet som en udlejningsejendom. Handelsværdien defineres som det beløb, ejendommen vil kunne sælges for i fri handel til en ikke “interesse forbundne part” – eksempelvis en investor eller pensionskasse – inden for en rimelig salgsperiode.

En Valuarvurdering er gældende i 18 måneder jf. Andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2, litra b. I følge bekendtgørelsen, der trådte i kraft d. 1. juli 2018, gældende for valuarvurderinger der er udført efter den 1. oktober 2018, er det fastlagt, at Andelsboligforeningerne i praksis skal indhente en ny vurdering hvert år op til generalforsamlingen.

Blackstone-loven

Den 1. juli 2020 trådte en ændring af andelsboligforeningsloven i kraft med en ny § 5, stk. 3. Andelsboligforeninger har nu mulighed for at fastfryse en Valuarvurdering indhentet efter reglerne i andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2, litra b på ubestemt tid, hvis valuarvurderingen er indhentet før den 1. juli 2020.

Valuarvurderingen må således ikke være mere end 18 måneder gammel den 1. juli 2020. Har en Andelsboligforening mere end én Valuarvurdering, der er under 18 måneder gammel, kan foreningen selv vælge, hvilke af vurderingerne, der skal fastfryses. Valuarvurderingen kan fastfryses, selvom foreningen ikke har brugt den til værdiansættelse af andelene, hvis det er dokumenteret ved revisorerklæring i foreningens regnskab, at den er indhentet inden den 1. juli 2020.

Ønsker du rådgivning om andelsboligkøb og Valuarvurdering, så se vores forskellige rådgivningsløsninger ved køb af andelsbolig.