82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Berigtigelsen

Berigtigelse af en ejendomshandel er at sørge for, at handlen gennemføres juridisk korrekt, og som det er aftalt i købsaftalen. Den, der står for berigtigelsen af handlen, skal derfor sikre, at handlens vilkår bliver opfyldt, og at køber opnår adkomst (skøde) på ejendommen, samt at sælger modtager købesummen.

Køber skal betale købesummen

Når der er indgået en købsaftale mellem to parter, forpligter køber sig til at betale en købesum senest pr. overtagelsesdagen. I praksis overfører køber en udbetaling til ejendomsmægleren oftest indenfor en uge, efter købsaftalen er underskrevet af begge parter. Derudover skal køber garantere sælger for, at resten af købesummen betales til sælger, senest på overtagelsesdagen. Køber kan sætte resten af købesummen ind på en særlig konto i sælgers navn, en deponeringskonto. Sælger har, som hovedregel, først råderet over pengene fra deponeringskontoen, når skødet er tinglyst i købers navn, og sælgers lån er indfriet og slettet. Da de fleste købere ikke har hele købesummen selv, skal de låne penge af enten kreditforeningen og / eller banken. Købers bank garanterer sælgers bank, at resten af købesummen bliver betalt senest på overtagelsesdagen. Det kaldes en bankgaranti.
Hvis handlen drejer sig om et hus, sommerhus eller rækkehus, skal køber også sørge for, at huset er forsikret senest fra overtagelsesdagen.

Sælger skal signere skødet, så ejendommen kan blive registeret i købers navn

Når udbetalingen er overført til ejendomsmægler, og købers bank har stillet en bankgaranti overfor sælgers bank, så er sælger sikret på sin side af handlen. Når købesummen dermed er sikret, skal sælger signere skødet, så køber kan få registreret ejendommen i sit navn. Derudover skal sælger – i praksis sælgers bank – sørge for at indfri de lån, som sælger har i ejendommen. Lånene skal også slettes i tingbogen. Og først når skødet er tinglyst i købers navn, og når sælgers lån er slettet, får sælger frigivet købesummen, og kan bruge af sine penge. Pengene kan dog tidligst frigives til sælgers disposition på overtagelsesdagen. Det er den, som står for berigtigelsen af handlen, som frigiver købesummen overfor sælger.

Hvem har ansvaret for berigtigelsen i en ejendomshandel?

Som I kan se ovenfor, er sælger sikret at modtage købesummen i form af udbetaling og garanti. Da det er den, der står for berigtigelsen af handlen, som også har ansvar for at frigive købesummen overfor sælger, bør det være købers rådgiver, som berigtiger en ejendomshandel. Der er dog flere og flere ejendomsmæglere, der som bekendt er sælgers repræsentant, der berigtiger ejendomshandler. Se vores Boligrådgiver UpDate, hvor vi skriver om denne problematik.

Refusionsopgørelsen er også en del af berigtigelsen

Berigtigelsen inkluderer også, at der laves et regnskab mellem køber og sælger. Det betyder, at de omkostninger, som sælger har betalt, og som også dækker for købers ejertid, så skal køber betale sin andel. Og det samme er gældende, hvis køber betaler nogle omkostninger, som vedrører sælgers ejertid, så skal sælger betale sin andel. Der kan også indgå andre beløb, eksempelvis sælgers andel af ejerskifteforsikringspræmien. Du kan læse mere om refusionsopgørelse i ordbogen.