82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17
blog logo

Købers rådgiver bør berigtige boligkøbet

Berigtige boligkøbet = skrive skøde og sikre, at sælgers lån i ejendommen slettes

I den seneste ejendomsmæglerlov af 1. januar 2015 er det præciseret, at ejendomsmægleren er sælgers rådgiver. Derfor må ejendomsmægleren ikke rådgive køber. Ejendomsmægleren bør heller ikke berigtige boligkøbet på sælgers vegne.

At berigtige boligkøbet betyder kort sagt at sikre, at handlen gennemføres som aftalt i købsaftalen. Køber skal blandt andet sikres et skøde på ejendommen. Og særligt skal køber sikres, at sælger ikke får udbetalt sit overskud fra salget, før hele handlen er på plads og sælgers lån i ejendommen er slettet af tingbogen. Hvis sælgers ejendomsmægler står for denne del af handlen er det som at “lade ræven vogte høns”. Udover skødet, indeholder berigtigelsen også udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Når købers Køberrådgiver berigtiger handlen, er sælger beskyttet af købsaftalens standardbestemmelser. Det har således en konsekvens, hvis køber eller købers rådgiver ikke lever op til bestemmelserne i købsaftalen. Hvis sælgers rådgiver berigtiger handlen, er køber ikke beskyttet på samme vis. Det har reelt ingen konsekvens for hverken sælger eller ejendomsmægler, hvis ejendomsmægleren ikke lever op til bestemmelserne i købsaftalen. For køber kan en forsinkelse af skødet betyde en forsinkelse af udbetaling af lån, fordi lånet ikke kan tinglyses. Køber kan derfor risikere at blive pålagt yderligere omkostninger, f.eks. i form af ekstra renteudgift, kurstab på et nyt kreditforeningslån eller andre omkostninger.

Alligevel stiller mange ejendomsmæglere krav om, at de vil berigtige boligkøbet på sælgers vegne.

Boligraadgiver.dk, Forbrugerrådet og Tænk fraråder

Vi fraråder som udgangspunkt vores kunder, at acceptere dette vilkår. Det sammen gør Forbrugerrådet, Tænk samt en lang række rådgivere. Det vil ejendomsmæglerne dog ikke finde sig i! Stiller vi krav om, at vi ønsker at berigtige boligkøbet på købers vegne, truer de ofte med, at handlen annulleres hvis dette krav fastholdes.

Men hvilken interesse har ejendomsmæglerne i, at berigtige handlen på sælgers vegne? Og hvorfor står flere og flere ejendomsmæglere hårdt fast på, at de vil berigtige bolighandlerne? Svaret er penge!

Ejendomsmæglerne beregner et stort honorar for, at berigtige bolighandlen på sælgers vegne. I realiteten betaler sælger derfor et unødigt honorar til ejendomsmægleren for denne del af handlen. Ejendomsmæglerne “sælger” dette som en fordel for sælger. Blandt ved at overbevise sælger om, at sælger får udbetalt sit overskud fra boligsalget hurtigere. Det har dog intet på sig. Som rådgiver for køber, er vi forpligtet til, at overholde købsaftalens frister for udarbejdelse og tinglysning af skøde. Derfor får sælger ikke udbetalt sit overskud hurtigere, hvis ejendomsmægleren berigtiger handlen.

Vi stiller derfor kraftigt spørgsmålstegn ved ejendomsmæglernes rådgivning af boligsælgerne på dette område. Ejendomsmæglerne synes, at være de eneste der har en fordel (og ekstra indtægt) ved denne praksis. Vi har ikke noget imod, at ejendomsmæglerne tjener penge. Vi synes dog, at ejendomsmæglernes jagt på penge forringer købers sikkerhed ved boligkøbet. Da den samtidig påfører sælger en unødig udgift håber vi, at ejendomsmæglerne vil ændre denne praksis hurtigst muligt.

Skal boligkøberen så ikke betale ekstra for berigtigelsen?

Nej – det skal boligkøberen ikke. Når en boligkøber bestiller vores Køberrådgivning betaler køber ikke ekstra for, at vi berigtiger boligkøbet. Det er en del af vores almindelige Køberrådgivning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *