82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Carport

En carport er en overdækket bygning som kan høre til hus eller lejlighed. En carport bliver ofte benyttet til at beskytte f.eks. biler, motorcykler eller cykler fra vind og vejr. En carport er normalt fritstående, men kan dog også være bygget sammen med huset, og gøres til en tilbygning. Dette kan være smart, da vejret I Danmark kan være utilregneligt, og hvis du gerne vil undgå at blive våd, når du går fra bil til hus.

Carportens størrelse og form generelt

Carporten kan bygges i mange forskellige materialer og udformninger. Den kan bygges med en eller flere sider, så carporten bidrager med læ. Den kan også bygges med en ekstra tilbygning, som eksempelvis kan bruges til opbevaring af diverse værktøj, redskaber med videre. Carporten kan bygges i forskelligt materiale, dog er den oftest bygget af let stål eller træ. Andre materialer er også muligt. Tagkonstruktionen kan være bygget i alle slags materialer lige fra tagpap til almindelige teglsten.

Kan carporten bygges, som man vil?

Nej, der er en del regler, der skal overholdes, når man skal i gang med at bygge en carport. Og der er forskellige regler, hvis carporten skal stå for sig selv, eller hvis den skal være en del af huset. Hvis carporten skal være en del af huset, er der blandt andet regler vedrørende brandsikring, samt krav til materialer.
Ved bygning af en carport skal man i øvrigt være opmærksom på reglerne i bygningsreglementet. Der er derudover også regler angående højde på bygningen, og afstanden til nabo og offentlig vej. Som regel skal alle bygninger placeres 2,5 meter fra skel til nabo eller offentlig vej. Der er dog undtagelser og man kan godt bygge en carport tættere end 2,5 meter fra skel til naboen. Det kræver dog en nabohøring, og der indtræder flere regler til bygningen, som skal overholdes. Hvis ikke reglerne overholdes, kan kommunen tvinge dig til at rive din carport ned igen. Eller flytte den, hvis det er muligt.
Reglerne kan findes i bygningsreglementet, men du skal også være opmærksom på lokalplaner, servitutter og beskyttelseslinjer med videre.
Vi anbefaler, at der altid tages kontakt til den pågældende kommune, forinden et projekt igangsættes.