82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Ejerskifteforsikring

Hvad er en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring kan tegnes ved køb af hus, sommerhus og nogle gange rækkehus. Forudsætningen for, at der kan tegnes ejerskifteforsikring er, at der ved handlen anvendes ”Huseftersynsordningen”.

Hvorfor en ejerskifteforsikring?

Dansk rets almindelige regler gælder for handel af fast ejendom. Købers kan stille eventuelle krav mod sælger på grund af ejendommens tilstand, og her gælder derfor den sædvanlige 10-årige forældelsesregel vedrørende sådanne forhold.

Men hvis sælger får udarbejdet en tilstandsrapport, en el-rapport, fremlægger et tilbud på ejerskifteforsikring (eller et afslag) – samt tilbyder at betale ½-delen af præmien på den fremlagte ejerskifteforsikring – så er sælger fritaget for det 10-årige ansvar. Sælger har dog pligt til at oplyse om alle de forhold, som sælger er bekendt med.

Når sælger herefter ikke har et ansvar, kan køber i stedet tegne en ejerskifteforsikring.

Du kan se mere om det retlige forhold mellem sælger og køber i Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Er det lovpligtigt at tegne ejerskifteforsikring, og hvem tegner den?

Nej, som køber af hus, sommerhus og evt. rækkehus har du mulighed for at tegne ejerskifteforsikringen, men det er ikke et krav. Det er køber, som vælger om forsikringen skal tegnes, da det er køber, som er dækket af forsikringen. Køber kan selv vælge hvilket forsikringsselskab, køber ønsker at tegne forsikringen hos. Køber betaler den fulde præmie – og sælgers andel af forsikringspræmien medtages på refusionsopgørelsen.

Hvad dækker forsikringen?

Meget forsimplet dækker ejerskifteforsikringen de forhold, som ikke er beskrevet som fejl i hverken tilstandsrapport eller el-rapport – eller som er klart fejlagtigt beskrevet. Der er dog undtagelser, som er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Der er udarbejdet en bekendtgørelse om, hvad en ejerskifteforsikring som minimum skal dække. Og Forsikringsguiden har tillige beskrevet det, og det er lidt lettere læseligt.

Hvornår skal forsikringen tegnes?

Hvis du ønsker at tegne ejerforsikring, skal den tegnes med ikrafttrædelse senest den dag, du modtager nøglen på boligen. Hvis ikke denne frist overholdes, kan forsikringen ikke tegnes efterfølgende.