82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Realkreditlån

Når du køber en ejendom, finansieres den ofte med realkreditlån – også kaldes kreditforeningslån – hvis ikke den betales kontant.

Et realkreditlån er baseret på obligationer. Renten bestemmes af udbud og efterspørgsel på de finansielle markeder (eksempelvis fondsbørsen). En obligation er en form for gældsbevis, hvor det beskrives præcist hvordan gælden betales tilbage og til hvilken rente. Hvis du ved boligkøb har behov for at låne penge, kan du henvende dig til din bank eller dit realkreditinstitut. Hvis banken eller realkreditinstituttet kan godkende dig som låntager (med pant i din nye ejendom), så låner banken eller realkreditinstituttet dig i princippet obligationer. Obligationerne sælges via Københavns Fondsbørs til en investor (som derved er långiver) – og bytter derved obligationerne om til penge. I praksis er det banken eller realkreditinstituttet der gør det hele for dig.

Forskel på realkreditlån og banklån

Realkreditlånet er altid baseret på, at der er sikkerhed i din bolig. Lånet tinglyses i din ejendom, og betaler du ikke dine ydelser på lånet, kan realkreditinstituttet begære din ejendom på tvangsauktion. Et realkreditlån kan alene opsiges til indfrielse, hvis du ikke overholder dine betalinger.

Et banklån kan ydes både med pant i din ejendom, eller uden pant. Hvis lånet etableres i forbindelse med dit boligkøb, vil banken oftest kræve, at du stiller din ejendom som sikkerhed for lånet. Sikkerheden sker ved et ejerpantebrev – se i ordbogen om dette – og tinglyses i din ejendom. Hvis ikke du overholder dine forpligtelser, kan banken begære din ejendom på tvangsauktion. Men lånet kan også opsiges, selvom du overholder dine betalinger til banken. De fleste banklån kan opsiges med 3 måneders varsel. Det betyder, at hvis din økonomi ændres ved eksempelvis arbejdsløshed eller skilsmisse, kan banken vælge at opsige dit lån.

Hvor stort realkreditlån kan du få?

Som hovedregel kan en helårsbolig belånes med 80% af købesummen, såfremt kreditforeningen godkender ejendommen til det. En fritidsbolig kan belånes med 75% som hovedregel, på betingelse af, at kreditforeningen godkender ejendommen.

Realkreditlånets rente, løbetid og afdrag

Der findes mange forskellige typer realkreditlån i dag. Nogle er med fast rente i op til 30 år, nogle er med fast rente i en kortere periode, eksempelvis 1 år eller 5 år. På disse lån fastsættes renten således for 1 eller 5 år ad gangen, og fastsættes på ny efter den aftalte periode, til den rentesats der er gældende på det tidspunkt.
Løbetiden kan variere fra 10 år og op til 30 år. Og der kan være mulighed for afdragsfrihed i en periode af løbetiden, såfremt banken eller kreditforeningen godkender dig til dette.