82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

Læs her hvordan andelsboligens pris fastsættes

For ganske få år siden blev andelsboliger typisk solgt via andelsboligforeningens venteliste. Det gik som regel lynhurtigt uden nogen grundig analyse eller økonomisk rådgivning. Andelsboliger bliver stadig solgt hurtigt. Både via ventelister, men også udenom ventelister af sælgerne selv. Eksempelvis via Facebook eller andre sociale medier. Uden for de store byer sælges en del andelsboliger via ejendomsmæglerne.

Priser bliver altid styret af udbud og efterspørgsel. Det gælder også for andelsboligens pris. Men hvordan kan det være så svært at gennemskue prisen på en andelsbolig?

Svaret er, at andelsboligens pris afhænger af hvor meget andelsboligforeningens ejendom er værd. Dernæst afhænger det af andelsboligforeningens gæld.

Metoder

Værdien af andelsboligforeningens ejendom kan opgøres på forskellige metoder. Det er altid andelsboligforeningens generalforsamling der beslutter sig for hvordan værdien skal opgøres. Andelsboligforeningen kan vælge mellem følgende metoder

  • Den offentlige vurdering
  • Anskaffelsessummen (den oprindelige købesum)
  • En valuarvurdering

De fleste foreninger bruger den offentlige vurdering eller en valuarvurdering, når foreningens ejendom skal vurderes. Valuarvurderingen er baseret på principperne for udlejningsejendomme og afhænger derfor af det aktuelle renteniveau. Det kan betyde store udsving – både opad og nedad.

Når renten er lav stiger valuarvurderingen ganske markant. Modsat hvis renten stiger, så falder valuarvurderingen. Aktuelt er renten historisk lav. Samtidig er der ikke udarbejde nye offentlige vurderinger siden 2012. Derfor beslutter mange andelsboligforeningen sig for at indhente valuarvurderinger. En del af valuarvurderingerne er både fornuftige og realistiske. Andre er høje – meget høje. Er valuarvurderingen meget høj bør du overveje om det er det rigtige tidspunkt at købe andelsbolig i den pågældende andelsboligforening.

I forhold til den enkelte andelsbolig fastsætter andelsboligforeningen i regnskabet en maksimalpris. Maksimalprisen er det beløb, sælger maksimalt må forlange for sin andelsbolig. Vurderingen af andelsboligforeningens ejendom indgå som en del af maksimalprisen. Er vurderingen af ejendommen høj er maksimalprisen tilsvarende høj. Læs vores artikel om valuarvurderinger.

Det kan være vanskeligt at gennemskue andelsboligforeningens regnskab og deres udregning af maksimalprisen. Derfor anbefaler vi alle andelsboligkøbere at indhente rådgivning, inden de springer ud i køb af andelsbolig.

Se vores rådgivningsløsninger her