82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17
blog logo

Andelsboligforeninger skjuler oplysninger for køberne

Administratorer og andelsboligforeninger skjuler i stigende omfang valuarvurderingerne for andelsboligkøberne

Udgivet den 4. august 2021

Flere og flere andelsboligforeninger og administratorer holder valuarvurderingen skjult for andelsboligkøberne. Det er et kæmpe problem, og viser endnu engang, at andelsboligmarkedet trænger til et alvorligt “eftersyn”!

Andelsboligforening

Hvorfor er det så et problem? Det er det fordi valuarvurderingen er afgørende for, hvordan maksimalprisen på den enkelte andelsbolig fastsættes. Uden valuarvurderingen ved du derfor ikke, hvorfor prisen er som den er, og på hvilket grundlag den er beregnet.

Hvordan beregnes maksimalprisen

Maksimalprisen er den maksimale pris en andelsbolig må sælges for. Den beregnes ud fra friværdien i foreningens ejendom, og består – lidt forenklet sagt – af forskellen mellem værdien af foreningens ejendom og foreningens gæld.

Andelsboligforeningens gæld er rimelig fast, og kan aflæses af foreningens regnskab. Værdien af foreningens ejendom kan derimod svinge meget. Til at fastsætte værdien af foreningens ejendom, benytter mange andelsboligforeninger sig af en valuar. Valuarvurderingerne har aldrig været højere, end de er netop nu. Og fordi valuarvurderingerne er høje – er maksimalprisen (læs prisen) på andelsboligerne også historisk høje.

Valuarvurderingen

Da valuarvurderingen er så afgørende for beregning af prisen på den enkelte andelsbolig, er det naturligvis kritisabelt, at oplysninger skjules for køberne. Det er ikke et nyt fænomen, men problemet har været stærkt stigende de seneste måneder.

I andelsboligforeningernes regnskaber kan vi se selve vurderingsprisen. I enkelte tilfælde er der en kort uddybende tekst om, hvor meget valuarvurderingen kan falde eller stige, hvis renten ændrer sig. Men selve grundlaget for valuarvurderingen mangler, og det går ud over vores rådgivning af andelsboligkøberne.

I vores daglige rådgivning af andelsboligkøbere mangler vi valuarvurderingen i mere end 75% af rådgivningssagerne.

Den manglende valuarvurdering svarer i princippet til, at du er ved at købe ny bil. Bilforhandleren vil dog ikke fortælle dig, hvilken motor bilen har. Du ved således ikke om den har 50 hk, 100 hk eller 400 hk. Jeg tror ikke der er mange, der ønsker at købe en sådan bil. Men det er præcis sådan andelsboligkøberen er stillet, uden at have kendskab til valuarvurderingen.

Det gode råd

Som andelsboligkøber bør du altid insistere på at få udleveret valuarvurderingen. Hvis det ikke er muligt, bør du overveje, om det er den rigtige bolig for dig.

Hvis du trods en eventuelt manglende valuarvurdering vælger at gå videre med købet af andelsboligen, så søg altid rådgivning om andelsboligkøbet.

Køb af andelsbolig er kompliceret, og kræver viden om både jura, regnskab, finansiering samt ikke mindst valuarvurderinger.

Læs om vores andelsboligrådgivning HER.