82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17
blog logo

5 forslag der vil gøre projektkøb en god oplevelse

Udgivet den 30. august 2017

Ingen lov beskytter projektkøbere! Boligraadgiver.dk foreslår bedre forbrugerbeskyttelse ved projektkøb.

Projektbolig Nordhavn

Med disse fem løsninger ville du trygt kunne købe projektbolig.

Går du i Netto og køber en liter mælk, der viser sig at være dårlig, så kan du klage og få medhold. Men når du står i et projektkøb – en af dit livs største beslutninger – så er du ikke beskyttet på nogen som helst måde.

Projektboliger er endnu ikke er opført. Derfor mangler der tit endelig byggetilladelse og detaljerede beskrivelser af byggematerialer. Samtidig går der typisk lang tid, før du kan flytte ind. Og i den tid bærer du risikoen for rentestigninger og ekstra udgifter til din bank.

Lad os tage to eksempler – og fem løsningsforslag:;

 1. Arealet ændrer sig. Landinspektørens opmåling sker sent i byggeriet. Derfor er det mere reglen end undtagelsen, at boligerne ikke rammer den annoncerede størrelse. Plus/minus 3 % bliver typisk ikke reguleret. Bliver boligen større, stiger købesummen – og det giver risiko for at sprænge dit budget og overstige det beløb, banken har godkendt.
 2. Lang overtagelsesperiode giver problemer:
  a) Din bank skal stille garanti for købesummen. De fleste banken beregner provision af garantien ud fra købesum og løbetid. Ved et projektkøb på 3 mio. kr. kan det løbe op i over 10.000 kr. pr. kvartal. Spørg din bank om de beregner provision af garantien.
  b) Du kender ikke realkreditrenten på det tidspunkt, hvor lånet skal udbetales, og i banken kan du kun (mod gebyr) få fastkursaftale i op til 6 måneder.
  c) Hvis godkendelser/udstykning er ikke er på plads, når du overtager boligen, kan din bank ikke få udbetalt realkreditlånet og er derfor er nødt til at lægge pengene ud til en meget højere rente.

Fem løsningsforslag til byggebranchen: Sådan gør projektkøb til en god oplevelse for køberne

 1. Udførlig projektbeskrivelse. Købsaftalen opdeles i hhv. en forhåndsaftale, som projektkøber kan annullere, hvis endeligt projekt viser sig at afvige for meget – plus en komplet og detaljeret projektbeskrivelse, som er en del af den endelige købsaftale og defineret i samarbejde på tværs af branchen.
 2. Branchekodeks for købsaftale. Standardiseret købsaftale med rimelig balance mellem sælgers og projektkøbers interesser – fx udarbejdet fx Dansk Byggeri, Danske Boligadvokater og Forbrugerrådet.
 3. Økonomisk sikkerhed v/lang overtagelse. Den finansielle sektor går sammen om at udvikle økonomiske sikringsprodukter, der ved overtagelsesperioder længere end 6 måneder kan beskytte mod hhv. renterisiko og merudgift ved evt. større bolig end forventet.
 4. Byggesagkyndig hjælp ved aflevering. Brancheregler om deltagelse af uafhængig byggesagkyndig ved afleveringsforretning inkl. aftaler om tid og økonomi ift. udbedring af fejl og mangler. Den byggesagkyndige betales via præmien på sælgers byggeskadeforsikring og udpeges af det forsikringsselskab, hvor forsikringen er tegnet. Hertil regler om, at:
  • Projektkøber kan tilbageholde det beløb, der svarer til den byggesagkyndiges prissætning af manglerne + 10 %.
  • Ved alvorlige mangler (fx svarende til 6-8 % af købesummen) udløses en fortrydelsesret, så køber mod et gebyr på eksempelvis 1 % af købesummen kan annullere handlen.
 5. Faste regler for udbedring af mangler. Hvis manglerne ikke er udbedret inden for 10 uger, så må projektkøber udbedre dem for sælgers regning.

Appel fra Boligraadgiver.dk til Christiansborg om projektkøb.

Læs artikel fra Børsen, hvor Boligraadgiver.dk er citeret og sammen med en række andre eksperter giver råd om, hvordan projektkøb kan blive en god oplevelse (Artiklen er desværre en “betalingsartikel”). 

Har du brug for Køberrådgivning om projektkøb, så kontakt os inden du køber.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *