82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17
blog logo

Boligmarkedet 2020

Boligmarkedet 2020 – vi har forsøgt at spå lidt om boligmarkedet og andre interessante emner

1 – Prisudviklingen på huse

Det er vores vurdering, at huspriserne i København og de øvrige store byer har toppet. Umiddelbart er priserne stabile – men salgstiden er stigende hvilket kan være tegn på svagt faldende priser. De seneste måneder er priserne i yderområder steget en del – det samme er salget. Der er dog store forskelle fra område til område – og fra landsdel til landsdel. Når der er stabile priser og længere salgstid i de større byer, vil boligmarkedet 2020 i yderområderne få en afsmittende effekt. Med uændret renteniveau og efter udskydelse af den nye boligbeskatning, ser vi en svagt faldende kurve for markedet for huse det kommende år.

2 – Prisudviklingen på lejligheder

Priserne på lejlighederne i København og de større byer ser ud til at have toppet. Vi ser svagt faldende priser de fleste steder – men en tendens til, at jo større afstand til centrum i uddannelsesbyerne – jo større prisfald. De ændrede skatteregler for forældrekøb vil generelt påvirke priserne på lejligheder i negativ retning.

Boligmarkedet 2020

3 – Sommerhusmarkedet

Der er kommet ”luft under sommerhusmarkedet”. Den fortsatte lave rente samt de nye lånemuligheder har en positiv effekt. Det betyder flere salg og stigende priser. Vi forventer, at denne tendens fortsætter ind i 2020. Dette gælder tillige flexboligerne i yderområderne. Danskerne har generelt fået flere penge mellem hænderne. Det giver flere mulighed for at få opfyldt drømme om et fristed nær strand og skov.

4 – Renten

I startede af 2019 var der en generel forventning om, at renten ville stige i løbet af 2019 – men renten er tværtimod faldet. Det er svært at forestille sig, at renten fortsætter med at falde i 2020. Til gengæld ser det ud til, at den aktuelle lave rente fortsætter et godt stykke tid fremover. Den eneste ”lille krølle” på den forudsigelse, er det aktuelle pres på den danske krone. Det kan tvinge Nationalbanken til at hæve renten. Sker det, vil det givet påvirke boligrenterne, og dermed betyde en mindre rentestigning i løbet af 2020. Og det kan medføre faldende boligpriser, afhængig af størrelsen på en eventuel rentestigning.

5 – Forældrekøb

De ændrede skatteregler kan få stor betydning for antallet af forældrekøb i 2020.

Forældrekøb har tidligere fyldt en stor del af salget af de mindre ejerlejligheder i både København, Århus og Odense. Folketingets ændrede regler for optagelse af lån tilbage i 2017, har påvirket salget negativt i 2018 og særligt i 2019. Effekten er færre salg af lejligheder og faldende priser. De nye skatteregler for forældrekøb vil formodentlig skubbe yderligere til denne effekt. Så selv om forældrekøb udgør en mindre del af det samlede boligsalg, så vil de manglede forældrekøb påvirke hele lejlighedsmarkedet i negativ retning. Vær derfor forsigtig hvis du overvejer at købe lejlighed i 2020.

6 – De nye boligskatter

Udskydelse af boligskatterne til 2024 er positivt for boligmarkedet. Usikkerheden om konsekvenserne forbundet med de nye boligskatter er ”sparket til hjørne”. Bekymringerne er udskudt til 2023 og vil derfor ikke påvirke boligmarkedet i hverken 2020, 2021 eller 2022.

Det aktuelle skattestop er forlænget til 2024 (ejendomsværdiskatten) og den ændrer sig således ikke de kommende år. Reglerne om at ejendomsskatterne maksimalt må stige 7% fortsætter ligeledes frem til 2024.

7 – Andelsboliger

Andelsboligmarkedet står overfor en stor omvæltning. Boligministerens overvejelser om at ændre Boligreguleringsloven, kan få fatale konsekvenser for andelsboligerne. Gennemføres indgrebet, er der stor risiko for, at andelsboligerne vil opleve en stort prisfald.

Et prisfald er naturligvis positivt for fremtidige andelsboligkøbere – men indtil der er afklaring om disse eventuelle ændringer, så bør man være yderst forsigtig, hvis man overvejer at købe andelsbolig.

8 – Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget fortsætter i 2020. Regeringen måtte dog kæmpe hårdt for en fortsættelse af denne ordning, og der er derfor en vis risiko for, at det er sidste år med den såkaldte ”Boligjobordning”. Derfor kan vi kun anbefale at nuværende boligejere er opmærksom på brug af ordningen i 2020.

9 – Riv ned – og byg nyt

Vi ser en stigende tendens til, at vores kunder køber ældre huse i de større provinsbyer – og river dem ned for at bygge nyt i stedet. Vi forventer, at denne tendens både fortsætter og udvikler sig i 2020. Årsagen er primært, at beliggenheden har en større og større betydning for køberne – og at de sparede varmeudgifter i den nye bolig, er med til at finansiere det nye hus.

10 – Brændeovn

Den store fokus på miljø kan få betydning for brændeovne. Særligt i byerne. Der er flere og flere politikere, i både Folketing samt i kommunerne, der taler om et forbud mod brændeovne.

Går du med overvejelser om at købe ny brændeovn – eller udskifte en bestående brændeovn – så er 2020 måske sidste chance.
Historisk har forbud om eksempelvis oliefyr ikke virket med tilbagevirkende kraft. Et eventuelt forbud mod brændeovne bør derfor ikke have betydning for din nuværende brændeovn. Til gengæld må du alt andet lige ikke skifte den ud, hvis der indføres et forbud.