82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17
blog logo

Stigende bidrag på realkreditlån

Udgivet den 14. marts 2016

Stigende bidrag på deres realkreditlån

I 2016 var der stor opmærksomhed på Nykredit/Totalkredits stigende bidrag på deres realkreditlån. I slipstrømmen på Nykredit/Totalkredits forhøjede priser følger Realkredit Danmark og Nordea Kredit trop og sætter priserne op! Prisstigningen omhandler bidragene på realkreditlånene. Men hvad er bidragene for noget? Læs mere her;
bidrag på realkreditlån

Formidler af penge

Grundlæggende er realkreditinstituttet en form for “formidler af penge”. Lidt forenklet formidler realkreditinstituttet kontakt mellem folk der ønsker at låne penge – og folk eller investorer (eksempelvis pensionskasser), der er villige til at låne penge ud. Rent praktisk foregår det ved, at realkreditinstituttet udsteder obligationer. Obligationerne sælges til eksempelvis pensionskasserne, mens pengene fra salget af obligationerne udbetales til dig eller andre boligejere.

  • I venstre side er en boligejer – eksempelvis dig. Du ønsker at låne penge i din bolig. Lånet kan optages i realkreditinstituttet – eksempelvis Nykredit/Totalkredit
  • I grafikkens højre side står der PFA, DANICA M.FL. (pensionskasser m.m.). Pensionskasserne har en masse penge, de ønsker at låne ud. Det gør de ved at købe realkreditinstituttets obligationer
  • I midten er realkreditinstituttet

Man kan med andre ord sige, at realkreditinstituttet er en form for mellemmand mellem dig og eksempelvis pensionskasserne.

Ydelsen på realkredit kan opdeles i 3 dele

Af grafikken kan du også se, at din betaling til realkreditinstituttet er delt op i 3 dele;

  1. Afdrag (hvis du betaler afdrag på dit lån)
  2. Rente
  3. Bidrag

Alle 3 dele går til realkreditinstituttet. Realkreditinstituttet sender dog både renterne og afdragene videre til obligationsejerne (pensionskasserne og lignende). Realkreditinstituttet tjener ikke penge på denne flytning af penge. Deres indtægt er derimod bidragene – eller administrationsbidraget, som det blev kaldt i “gamle dage”.

Realkreditinstituttets indtægt er alene bidragene – samt en lang række gebyrer, provisioner og lignende. Eksempelvis betaler du en række forskellige gebyrer, når du optager et nyt lån eller når du ønsker at omlægge dit realkreditlån.

Provision til bankerne. Hvorfor det?

Bidraget er realkreditinstituttets indtægt. Men en del af bidraget betaler Totalkredit tilbage til sine samarbejdsbanker. Hvorfor gør de det? Det gør de bl.a. fordi bankerne garanterer for en del af deres kunders realkreditlån. Låner du 1 mio. I Totalkredit via din bank ved boligkøb, vil banken typisk stille en garanti på 25% af lånet. Men andre ord vil de stille en garanti på kr. 250.000. For denne garanti modtager den en provision fra Totalkredit.

Problemet er derfor ikke kun Totalkredit. Det er i høj grad også bankerne – og provisionsbetalingen til dem. Det er blevet et “fordyrende” mellemled og er medvirkende til, at bidragssatserne er steget – og nu stiger eksplosivt.

Hvordan har bidragssatserne udviklet sig?

Hvis du for 10 år siden optog et lån på 80% af værdien af din bolig, udgjorde bidragssatsen 0,5252% af lånets restgæld. Hvis lånet eksempelvis var på 1 mio. kr. udgjorde det årlige bidrag altså kr. 5.252.

Hvis du i dag optager et tilsvarende lån – og vælger Totalkredits dyreste lånetype (afdragsfrit F-kort), skal du betale ca. 1,80% i bidrag – eller ca. kr. 18.000. Det er mere end 3 gange så meget som for 10 år siden! I den samme periode er de almindelige priser i Danmark steget med ca. 20%.

I samme periode har realkreditinstitutterne (tilsammen) øget deres lån til boligejerne til mere end det dobbelte (til mere end kr. 3.000 mia. (milliarder)). Med andre ord; de har lånt mere end dobbelt så meget ud – og vil samtidig have op til 3 gange så meget i bidrag/indtægt, for at formidle lån til dig og andre boligejere.

Boligraadgiver.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *