82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17
blog logo

Større risiko ved olietank end tidligere antaget

En olietank kan give store problemer

Flere og flere købere får undersøgt forholdene om både nedgravede olietanke og overflade tanke på deres nye drømmehus. Og med god grund, for der konstateres flere og flere ejendomme med forurening eller risiko for forurening i fremtiden! Årsagen er naturligvis, at køberne har ansvar for alle forhold på ejendommen, når den først er købt! Se de nyeste erfaringer om undersøgelser af olietanke lidt længere nede.

Opgravet olietank

Dine rettigheder og pligter

Men først er her er lidt om nogle af dine rettigheder & pligter – lidt tørt – men meget relevant, hvis du kigger på hus med olietank:

  • Det er ejeren, der skal sørge for at sløjfe et olietanksanlæg, såfremt brugen varigt ophører jf. olietankbekendtgørelsen. Det betyder også, at det er dig som køber, der er direkte forpligtet til at sløjfe olietanken efter forskrifterne, hvis sælger ikke har sørget for det.
  • Køber du en ejendom, hvor der findes en gammel olietank, som ikke er blevet sløjfet af en tidligere ejer, vil du derfor være direkte forpligtet til at sløjfe tanken efter forskrifterne.
  • Sælger skal have handlet ansvarspådragende i forbindelse med salget, hvis du skal gøre dig håb om erstatning fra sælger. Sælger skal altså have kendt til forureningen eller have tilbageholdt oplysninger om tanken. Og selv om du vinder en eventuel retssag mod sælger, så skal sælger have pengene for at kunne betale erstatning.
  • Hvis du er blevet oplyst om olietanke i forbindelse med handlen – nedgravede eller overjordiske – og har accepteret de risici, der er forbundet med den, kan det mindske sælgers ansvar.

Flere og flere boligkøbere er heldigvis blevet mere opmærksomme på ejendommens olietanke! Det betyder, at de i samarbejde med deres rådgiver får undersøgt ejendommens olietank.

Du kan derfor roligt skrive under på købsaftalen, men med forbehold for din Køberrådgivers godkendelse. Når købsaftalen er underskrevet, kigger Køberrådgiveren oplysningerne om ejendommens olietank igennem og rådgiver dig om fakta. Mangler der oplysninger kan du sammen med din rådgiver tage stilling til om der skal stilles krav om yderligere oplysninger eller krav om konkrete undersøgelser af olietanken.

Nogle købere fravælger en Køberrådgiver, eller bliver oplyst fra mægler, at det ikke er nødvendigt. Disse købere bør naturligvis selv undersøge alle forhold om olietanken inden købsaftalen underskrives. I værste fald kan disse købere vælge at benytte sig af deres fortrydelsesret (6 hverdage), hvis de finder oplysninger om olietanken, som de ikke kan eller vil acceptere.

Husk, at hvis fortrydelsesretten benyttes så koster det 1% af købesummen til sælger.

Drømmehuset kan blive et mareridt

Tænk hvis du har købt drømmehuset, og hele familien netop er flyttet ind! Efter at huset er blevet malet og børneværelserne er indrettet, og familien er kommet på plads, er det tid til at se på det udvendige. Fliserne i indkørslen er gamle, og i det hele taget lidt gammeldags. Og der skal være plads til cyklerne til både børn og voksne!

Og tænk hvis du først der opdager, at der er forurening på grunden! Eller at du skal bekoste både undersøgelser og ikke mindst have bekymringer, indtil et forhåbentlig godt resultat foreligger!!

Vi har talt med flere virksomheder, som undersøger olietanke for boligsælgere og boligkøbere. De oplyser, at de desværre er overraskede over, hvilke resultater de møder ved deres undersøgelser. Der er langt flere olietanke, som giver – eller har givet problemer end tidligere. Måske fordi, at nogle olietanke er så gamle, at de begynder at ruste – måske fordi der bliver lavet flere undersøgelser af olietanke end tidligere.

Tidligere afblændet olietank

Et eksempel er, at de tager ud til en ejendom for at undersøge olietankforhold. Der foreligger en attest, hvor den nuværende olietank er afblændet. Da de undersøger tanken, er den afblændet, men ikke tømt for olie. Det kan betyde en forurening i fremtiden, når olietanken efterhånden ruster eller der på anden måde går hul i den.

Et andet eksempel er, at de er blevet bedt om at undersøge, om der er forurening omkring en olietank. Den nuværende olietank er afblændet helt efter forskrifterne. Men det viser sig, at den nuværende olietank ikke er den første på ejendommen. Der har tidligere været en olietank – som var utæt – og havde forurenet jorden. Da den daværende boligejer klager til olietankfirmaet, skifter de den gamle utætte olietank ud – og sætter en ny på samme sted. MEN de renser ikke olien op!

Se vores tidligere artikel om olietanke, som desværre er mere relevant end nogensinde; “Olietanke udgør en miljøbombe for kommende huskøbere“.

Vi anbefaler alle boligkøbere at blive rådgivet ved boligkøb; både om olietankforholdene, men også om alle de andre faldgruber, der kan vise sig i en bolighandel.

Har du brug for specifik rådgivning om en olietank, så bestil vores Køberrådgivning om olietank.