82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17
blog logo

De nye boligskatter

Udgivet den 25. jan. 2022

De nye boligskatter – hvordan påvirker de boligmarkedet?

!!! Der er fremsendt nyt lovudkast fra Skatteministeriet den 20.01.2023. Vi kender ikke konsekvenserne heraf !!!

Effekten af de nye boligskatter bliver mere og mere tydelig, jo tættere vi kommer på den 1. januar 2024.

Vores Køberrådgivere oplever, at den største udfordring med de nye boligskatter er, at de færreste boligkøbere (og boligejere) forstår de fulde konsekvenser. Der vil de kommende måneder komme mere og mere fokus på boligskatterne – alene fordi vi kommer tættere og tættere på. Denne fokus samt det forhold, at SKAT de kommende måneder forventer at sende flere nye ejendomsvurderinger ud, vil med stor sandsynlighed påvirke boligpriserne negativt.

De nye boligskatter træder i kraft 1. januar 2024

Overordnet vil de nye boligskatter betyde højere skattebetaling. Dette gælder dog kun hvis du køber bolig efter den 1. januar 2024. Hvis du køber (og overtager boligen) inden denne dato, vil du kun i begrænset omfang blive ramt i dit månedlige budget.

Ejendomskat

Til gengæld er der en stor risiko for, at den stigende skattebetaling vil betyde faldende boligpriser. Alene fordi boligkøberne efter den 1. januar 2024 vil få en højere samlet udgift til bolig, og derfor (alt andet lige) vil have færre penge at købe for.

Vi kender endnu ikke de fulde konsekvenser af boligskatterne. Dels fordi de nye vurderinger endnu ikke foreligger, og dels fordi vi endnu ikke kender de fremtidige skattesatser (grundskyldpromillen) for ejendomsskat. Det er dog vores vurdering, at ejerlejligheder (generelt) og villaer/sommerhuse over 4 – 4,5 mio. kr. vil blive hårdest ramt.

Overblik:

Ejerlejligheder

  • Mange ejerlejligheder er vurderet alt for lavt. Derfor tror vi, at de nye boligskatter kan påvirke priserne negativt med 8% – eller mere. Jo større ejerlejlighed – jo større påvirkning vil boligskatterne få. Men selv mindre ejerlejligheder vil opleve en relativt stor stigning i boligskatterne.

Villaer / sommerhus over 4 – 4,5 mio. kr.

  • Vi forventer ikke de store ændringer af vurderingerne for parcelhuse og villaer i prisniveauet under 4 mio. kr. Boligskatterne vil derfor ikke ændre sig markant på disse boliger. Boligejerne har derfor (overordnet set) betalt de rigtige boligskatter gennem mange år.
  • Mange boliger i prisniveauet over 4,5 mio. kr. har til gengæld betalt alt for lidt i boligskat gennem mange år (jo dyrere bolig – jo mere). Derfor bliver disse boliger hårdere ramt af de nye boligskatter.
  • Dette gælder både ejendomsskatterne, hvor grundværdierne mange steder har været væsentligt lavere, end de faktiske værdier. Og det samme gælder ejendomsværdiskatten, hvor rigtig mange boliger siden 2011 har fået store, store rabatter. For dem, der køber og overtager inden den 1. januar 2024, fortsætter rabatterne. For de boligkøbere, der køber eller overtager den nye bolig efter denne dato, bliver der en regning, der betales! Den kan godt være stor, og det vil helt sikkert påvirke boligpriserne.

Ifølge vurderingsportalen som er en del af vurderingsstyrelsen, har SKAT startet udsendelse af nye vurderinger i oktober måned 2021, og forventer at udsende de resterende nye ejendomsvurderinger på villaer, sommerhuse og ejerlejligheder i løbet af 2022.

En lille “krølle” på de nye boligskatter

For mange ejerlejligheder, og for boligerne i prisniveauet over 4,5 mio. kr., vil det for en del af boligkøberne være en fordel at købe inden den 1. januar 2024. Dette fordi stigningen i boligskatterne kan være ret markant (vi ser eksempler på både kr. 10.000, kr. 15.000  – og mere pr. måned).

Vi kan derfor komme i en situation, hvor boligpriserne meget vel begynder at stige i den sidste halvdel af 2023 – for så igen at falde (markant) igen fra den 1. januar 2024.

Er du på boligjagt og ønsker hjælp?

Har du svært ved at gennemskue alle dokumenterne, prisen på boligerne eller andet – så kontakt os gerne enten på telefon eller her. Så kan du tale med en Køberrådgiver om, hvordan vi kan hjælpe dig videre – og i mål! Du kan også få et overblik over vores rådgivningspakker her.

Læs om Sommerhusmarkedet 2022

Læs om Boligmarkedet 2022

Læs mere om Renten og Boligmarkedet

Læs om Andelsboligmarkedet 2022