82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17
blog logo

Andelsboligmarkedet 2022

Udgivet den 25. jan. 2022

Andelsboligmarkedet 2022 – og konsekvenserne af  Blackstone-loven

Tilbage i 2020 blev der vedtaget en ændring af Boligreguleringsloven. Lovændringen kaldes ”Blackstone-loven”. Ifølge denne kan en andelsboligforening fastfryse valuarvurderingen, hvis den er foretaget inden den 1. juli 2020. Se evt. artikel fra ABF.

Vores Køberrådgivere rådgiver mange andelsboligkøbere hvert år. Og på andelsboligmarkedet 2022 kan vi nu se de første konsekvenser af ”Blackstone-Loven”. De stigende renter påvirker valuarvurderingerne negativt, og derfor vil en del andelsboligforeninger få lavere vurderinger den kommende tid.

Kommer vi til at se konsekvenser af ”Blackstone-loven” nu?

”Blackstone-Loven” giver andelsboligforeningerne mulighed for at fastholde den gamle valuarvurdering (hvis den er udarbejdet inden 1. juli 2020). De har derfor ikke pligt til at nedsætte maksimalprisen på den enkelte andelsbolig, selvom en ny valuarvurdering er lavere. Prisen på andelsboligen er derfor lovmæssig i orden – men teknisk er priserne reelt for høje.

Andelsboligmarkedet 2022

En fastfrysning af valuarvurderingen – og dermed maksimalprisen – er dog ikke en garanti for, at andelsboligen kan sælges til denne pris. Det er alene den maksimale pris, den maksimalt kan sælges til og således ikke en garanti for, at en fremtidig køber er parat til at ”betale en for høj pris”.

Om dette kommer til at betyde faldende priser for andelsboliger i 2022, er endnu for tidligt at spå om. Det er til gengæld et punkt, du som andelsboligkøber skal være meget opmærksom på. Hvor meget priserne reelt er faldet, afhænger af andelsboligforeningens valuarvurdering, og grundlaget herfor.

Valuarvurderingers forskellighed – og manglende oplysning

Det grundlæggende problem med valuarvurderingerne er, at reglerne for hvordan de udarbejdes, er meget ”vide”. I praksis betyder det, at valuarerne nærmest har frie rammer for, hvordan de beregner prisen på andelsboligforeningens ejendom. Det betyder, at der kan være kæmpe forskel på valuarvurderingen fra den ene ejendom til den anden – og fra den ene valuar til den anden.

Vi ser eksempler på, at 2 nærmest ens ejendomme – med næsten samme beliggenhed, størrelse og vedligeholdelsesstand – kan være vurderet meget, meget forskelligt. I de værste tilfælde vi har set, er vurderingen af den ene ejendom næsten dobbelt så høj, som den anden ejendom.

I sådanne tilfælde vil andelsboligkøberen have meget stor risiko for at tabe mange penge. Særligt i en situation, hvor renten er stigende. Derfor skal du, som andelsboligkøber, altid have mulighed for at gennemgå valuarvurderingen, inden du underskriver overdragelsesaftalen.

Du bør altid gennemgå valuarvurderingen, inden du køber

Problemet i dette er, at mange andelsboligforeninger (eller administratorer) ikke vil udlevere valuarvurderingen. Det er naturligvis helt urimeligt, og bør få andelsboligkøberne til at overveje købet!

Reelt er det vores opfattelse, at hvis en andelsboligforening benytter en valuarvurdering, så bør det være et krav, at køber får udleveret denne inden købet. Er der udarbejdet flere valuarvurderinger, bør køber naturligvis have adgang til dem alle. Sådan er andelsboligmarkedet i 2022 desværre ikke!

Ønsker du at købe en andelsbolig?

Samlet bør man altid være varsom, når man køber andelsbolig. Og har du ikke kendskab til regnskaber, juridiske dokumenter eller lignende, så bør du indhente køberrådgivning inden du køber. En Køberrådgiver, som er rutineret i forhold til andelsboliger! Ellers kan de sparede udgifter til rådgivning komme til at koste dig mange penge. Både her og nu – men også på længere sigt.

Enkelte andelsboliger har ikke nået at indhente en valuarvurdering. Disse foreninger er dermed ikke omfattet af reglerne.

Læs om Sommerhusmarkedet 2022

Læs om Boligmarkedet 2022

Læs mere om Renten og Boligmarkedet

Læs om De nye boligskatter