82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17
blog logo

Skøde ved skilsmisse – og ansvar for fejl og mangler

Har du ansvar for fejl og mangler, hvis din tidligere ægtefælle eller ekskæreste skal overtage jeres fælles hus eller sommerhus?

Når et ægteskab eller samliv ophører er det naturligt at overveje, hvad der skal ske med den fælles bolig eller sommerhuset. De fleste sætter enten boligen til salg – ellers overtager den ene part boligen.Vejene skilles ved skilsmisse

Hvis boligen eller sommerhuset sættes til salg

Hvis ingen af jer ønsker (eller kan) overtage boligen, vil denne blive sat til salg. Jf. loven har man som sælger et 10-årigt ansvar for skjulte fejl og mangler ved ejendommen. Derfor vil I normalt vælge at få udarbejdet tilstandsrapport, el-rapport og ejerskifteforsikringstilbud. Derudover vil I tilbyde at betale ½-delen af præmien på den tilbudte ejerskifteforsikring.
Det betyder, at I som sælgere fraskriver jer det almindelige 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler ved ejendommen (som er omfattet af huseftersynsordningen).

Den ene af jer overtager ejendommen

Det sker dog ganske ofte, at du eller din tidligere ægtefælle (eller samlever) overtager den fælles bolig eller sommerhuset. I har sandsynligvis været i banken, og sikret jer, at bankrådgiveren godkender din tidligere ægtefælle til at overtage huset og forpligtelserne. Det ”eneste” der lige skal laves, er et nyt skøde (skøde ved skilsmisse). Det er disse ord, de fleste bliver mødt med i banken.
Juridisk set betragtes overtagelsen dog som en bolighandel, hvor du sælger din andel af huset til din tidligere ægtefælle (eller samlever). Og derfor har du som udgangspunkt ansvar for fejl og mangler de næste 10 år!
Se vores anbefaling længere nede.

Eksempel:

Lise og Per ejer et hus sammen. Nu skal de skilles, og Lise skal overtage huset. (Den økonomiske del medtager vi ikke i dette eksempel).
Men hvad nu med ansvaret?

Per, som flytter:
Per har ansvar for fejl & mangler i 10 år overfor både Lise, og fremtidige købere.
I forhold til Lise, vil man i aftaledokumentet notere, at Lise ikke kan gøre krav overfor Per, da Lise har fuldt kendskab til ejendommen. I det tilfælde vil det være svært for Lise at komme igennem med krav.
Hvis Lise sælger ejendommen indenfor 10 år, hæfter Per fortsat for fejl og mangler i 10 år fra ejendommen er overgået til Lise.
Også selvom Lise, på tidspunktet for salg, fremlægger ovenstående rapporter og ejerskifteforsikringstilbud.
Per kan derfor vælge 2 muligheder:

  1. Få udarbejdet tilstands- og el-eftersynsrapport samt tilbud på ejerskifteforsikring; disse skal fremlægges til Lise i rette tid. Per frigør sig hermed for ovennævnte mangelsansvar jf. huseftersynsordningen.
  2. Spare udgifterne til rapporter m.v. Konsekvensen vil være, at hvis Lise sælger ejendommen indenfor de næste 10 år, så vil Per hæfte overfor de nye købere. Dog alene hvis de finder skjulte fejl og mangler, der var til stede ved den første overdragelse (ved skilsmissen eller samlivsophøret)

Lise, som overtager huset:
De fleste tror, at en ejerskifteforsikring ikke er relevant for den part, som bliver i ejendommen. Nogle få forsikringsselskaber har dog valgt, at køber i sådanne tilfælde kan tegne ejerskifteforsikring. Lise kan derfor vælge at tegne ejerskifteforsikringen, mod at underskrive en erklæring om, at hun ikke har viden om andre fejl eller mangler end de, som er anført i rapporterne.

Vores anbefaling:

Såfremt I ønsker at ”trække en streg i sandet”, bør den part som sælger (i eksemplet Per) få udarbejdet rapporter og ejerskifteforsikringstilbud.
Derudover anbefaler vi, at der udarbejdes en form for købsaftale (handelsdokument) mellem jer. Der er naturligvis omkostninger forbundet med dette. Men betragt udgifterne som en form for forsikringspræmie. Dernæst anbefaler vi tillige, at den part som køber, overvejer at tegne den tilbudte ejerskifteforsikring.

Om I selv sørger for papirarbejdet, eller vælger en Køberrådgiver til at stå for det, er naturligvis jeres eget valg. Vi vil dog altid anbefale, at en boligrådgiver inddrages, så I sikres den rigtige løsning og det korrekte skøde ved skilsmisse.

Har du brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Kontakt os på 82131066, eller udfyldt dine oplysninger her. Så vil en Køberrådgiver kontakte dig.