82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17
blog logo

Boligmarkedet 2021

Udgivet den 25. jan. 2021

Vi har igen i år forsøgt at spå lidt om boligmarkedet 2021 og andre interessante emner. Her er, hvad vi tror på;

1. Prisudviklingen på huse og lejligheder

Grundet Corona er både huse og lejligheder steget i pris sidste år. Men der er stor geografisk forskel. Samtidig er der i 2020 sat færre boliger til salg, end der er solgt, og derfor er udbuddet af boliger faldet.

Udbuddet af huse og lejligheder er på landsplan faldet med ca. 20%. Det spænder dog fra et fald på ca. 30% i udbuddet i Region Hovedstaden – til et fald på ca. 8% i Region Nordjylland.
Boligmarkedet 2021
Hvis ikke udbuddet stiger, eller efterspørgslen ikke falder, vil priserne alt andet lige blive ved med at stige. Men hvis mange boligejere sætter deres bolig til salg på grund af de høje priser, og udbuddet dermed stiger, vil der være en stor chance for, at priserne begynder at falde (eller som minimum stagnere).

Trods de stigende boligpriser i 2020 har vi siden nytår oplevet en sjov tendens; Vi har i en række bolighandler haft succes med at forhandle pris! Læs vores nye artikel om præcist dette emne.

Overvejer du at købe bolig, så anbefaler vi, at du tager kontakt til en køberrådgiver, som kan hjælpe dig videre med lige præcist dit boligkøb. Og dette uanset om du stadig leder efter den rette bolig – om du har fundet den – eller om du er klar til at skrive under på købsaftalen

2. Sommerhusmarkedet

I 2020 er det gået virkelig stærkt for sommerhussælgerne. Grundet Corona har flere investeret i sommerhus. Nogle for at få muligheden for at være udenfor – i stedet for at være lukket inde i en lejlighed. Nogle for at kunne holde ferier i eget sommerhus. Og endelig er der nogle, som har købt sommerhuse til udlejning. Efterspørgslen på sommerhuse har været så stor, at udbuddet på landsplan er faldet med hele 40% – og med deraf følgende prisstigninger.

Vi forudser ikke nogen ændring p.t., så længe vi ikke kender udgangen af Corona-nedlukning, og de kortsigtede fremtidige konsekvenser heraf. Det forventes, at de fleste danskere bliver vaccineret inden udgangen af juni måned i år. Det vil naturligvis give en form for sikkerhed – inden for landets grænser. Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi kan rejse til udlandet på hverken sommerferie, eller tage på udlandsferie i efteråret.

Vi forventer derfor ikke de store ændringer i Boligmarkedet 2021 i forhold til situationen lige nu. Når vi spørger de nuværende sommerhusejere, er de ikke interesserede i at sælge deres fristed. Heller ikke når Coronakrisen er helt eller delvist overstået i Danmark.
Flere nævner usikkerheden om, at der kan komme en ny virus, som kan have tilsvarende betydning for os – og resten af verden. Derfor vil mange strække sig langt økonomisk for at beholde sommerhuset.

Trods dette virker det også til, at det er muligt at forhandle både pris og vilkår på sommerhuse. Blandt andet fordi en del af sommerhusene er prissat meget højt. Husk altid at få køberrådgivning, når du overvejer at købe sommerhus. Der er faldgruber i alle bolighandler – også på sommerhuse.

3. Renten

Den 10. december 2020 besluttede den Europæiske Centralbank (ECB) at udvide det særlige pandemiprogram PEPP, der blev indført i marts 2020.Kort fortalt opkøber Den Europæiske Centralbank obligationer for at holde renten nede.

Programmet blev forlænget helt til marts 2022, og derudover meddelte ECB, at man beholder dem indtil i hvert fald udgangen af 2023. Det betyder, at ECB forsøger at holde renten kunstigt nede indtil udgangen af 2023. Vi kan derfor – alt andet lige – se frem til lave renter de kommende år.

4. Forældrekøb

I Finansloven 2019 varslede politikerne en stor ændring af skattereglerne for forældrekøb.
Ændringen af skattereglerne ved forældrekøb blev dog ikke helt så indgribende, som forventet. Og dermed forventer vi heller ikke, at ændringerne får lige så stor betydning for antallet af forældrekøb, som tidligere antaget.

Kompleksiteten er steget markant, og det kan skræmme forældre fra at købe en lejlighed til deres barn. Ændringerne er sket med virkning fra 1. januar 2021. Derfor anbefaler vi altid skatterådgivning hos en revisor i forbindelse med forældrekøb. Og at der tages en køberrådgiver med til selve boligkøbet. Se her hvad vi tilbyder i forbindelse med forældrekøb.

5. De nye boligskatter

Vi vurderer, at udskydelse af boligskatterne til 2024 isoleret set ikke vil påvirke boligmarkedet 2021 i særlig grad. Vi afventer fortsat de nye ejendomsvurderinger fra SKAT, så vi kan få en fornemmelse af konsekvenserne.

Ifølge Vurderingsportalen som er en del af vurderingsstyrelsen, forventer SKAT at udsende de nye ejendomsvurderinger i sommeren 2021.

Det aktuelle skattestop er forlænget til 2024 (ejendomsværdiskatten) og den ændrer sig ikke de kommende år. Reglerne om, at ejendomsskatterne maksimalt må stige 7% årligt fortsætter ligeledes frem til 2024.

Kontakt en køberrådgiver, hvis du ønsker en vurdering af, hvordan boligskatterne bliver på din nye bolig.

6. Andelsboliger

I juni 2020 blev der vedtaget en ændring af Boligreguleringsloven. Denne ændring vil sandsynligvis få negativ indflydelse på de fremtidige valuarvurderinger af andelsboligerne. Lovændringen kaldes ”Blackstone-loven”. Ifølge denne kan en andelsboligforening fastfryse valuarvurderingen, hvis den er foretaget inden den 1. juli 2020.

En fastfrysning af valuarvurderingen – og dermed maksimalprisen – er dog ikke en garanti for, at andelslejligheden kan sælges til denne pris. Det er alene den maksimale pris, andelsboligen kan sælges til, og således ikke en garanti for, at en fremtidig køber er parat til at ”betale en for høj pris”.

Enkelte andelsboligforeninger har ikke nået at indhente en valuarvurdering. Disse foreninger er dermed ikke omfattet af reglerne.

Det er endnu for tidligt at sige, om ”Blackstone-Loven” har påvirket priserne på andelsboligerne. Til gengæld tør vi godt spå om de fremtidige priser på andelsboliger. Prisen på den enkelte andelsbolig bestemmes i høj grad af valuarvurderingen. Da valuarvurderingen primært beregnes på baggrund af renteniveauet i samfundet, vil priserne på andelsboliger blive påvirket ganske kraftigt, hvis renten begynder at stige. Jf. ovenfor forventes renten at holde sig lav de kommende år. Derefter forventes renten at stige. En rentestigning (selv en lille stigning) vil få stort set alle andelsboliger til at falde i pris.
Hvor meget prisen vil falde, afhænger af andelsboligforeningens valuarvurdering. Derfor bør du ALTID gennemgå valuarvurderingen, inden du køber andelsbolig. Hvis andelsboligforeningen – eller foreningens administrator – ikke vil udlevere valuarvurderingen, så bør du overveje om det er den rigtige andelsbolig for dig!

Samlet skal du være yderst påpasselig, når du køber andelsbolig, og du bør altid indhente rådgivning inden du køber. Rådgivningen kan spare dig for mange penge. Både her og nu – men også på lidt længere sigt.

7. Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget fortsætter i 2021. Ordningen er meget mere gunstig end i 2020. Dette til trods for, at eksempelvis håndværkere er et af de erhverv, som ikke har måtte lide så meget som andre under Coronakrisen.

Der er mange og flere muligheder for at udnytte håndværkerfradraget. Her er et link til SKAT for uddybning.

8. Riv ned – og byg nyt

Der er fortsat en del boligkøbere, som køber ældre huse i de større provinsbyer – og river dem ned for at bygge nyt i stedet. Vi forventer, at denne tendens både fortsætter og udvikler sig i 2021.

Årsagen er primært, at beliggenheden har en større og større betydning for køberne – og at de sparede varmeudgifter i den nye bolig, er med til at finansiere det nye hus. Såfremt boligpriserne fortsætter med at stige, kan det medvirke til at dæmpe denne aktivitet i 2021.

9. Brændeovn

Den store fokus på miljø får nu betydning for fremtidige boligkøbere efter 1. august 2021. Hvis du køber en ejendom med en brændeovn, som er produceret før 2003, skal den udskiftes senest 1 år efter du har købt boligen.

Hvis du er i tvivl om, hvor gammel brændeovnen er, kan du kontakte en skorstensfejer, der kan lave en erklæring for dig. Erklæringen skal sendes til Miljøstyrelsen sammen med anden relevant dokumentation. Derefter afgør Miljøstyrelsen, om din brændeovn er omfattet af ejerskifteordningen eller ej.

De tidligere regler, hvor det var muligt at få skrotningspræmie for den gamle brændeovn fra regeringen, eksisterer ikke mere.

10. Olie- og naturgasfyr

Der er indgået en klimaaftale i juni 2020 med efterfølgende aftale i oktober. Disse aftaler betyder, at tilskudspuljen til udfasning af olie- og gasfyr til fordel for varmepumper forøges. For boligejerne betyder det, at der kan søges tilskud i forbindelse med ændring fra olie eller naturgasopvarmning.

Du kan se dine tilskudsmuligheder til diverse energiforbedringer på netop dit hus på denne hjemmeside: sparenergi.dk