82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

A – Ord med “A” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Afdrag
  Den del af betalingen på et lån - eller et realkreditlån, der gør, at restgælden bliver mindre. Det vil sige den del af betalingen som ikke er renter og eventuelle bidrag.
 • Adkomstdokument
  Et dokument bekræfter hvem der er den rette ejer af en ejendom. Det kan eksempelvis være et skøde, et auktionsskøde, en skifteretsattest eller en bodelingsoverenskomst. Dokumentet fremgår af tingbogen.
 • Afdragsfrit lån
  Et afdragsfrit lån, er et lån, hvor der ikke skal betales afdrag, men kun renter og eventuelle bidrag. Det betyder, at afdragene venter til betaling på et senere tidspunkt og at lånets restgæld dermed ikke bliver mindre før der betales afdrag.
 • Afgiftspantebrev
  Tinglysningsafgiftsloven foreskriver, at hvis der allerede er tinglyst et pantebrev på ejendommen kan man som køber af en ejendom modregne beløbet af det eksisterende pantebrev, før man beregner tinglysningsafgiften på det nye pantebrev. Derved kan man som køber af fast ejendom spare en del penge. Hvis beløbet på det gamle pantebrev er større end det nye, er der et "ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag". Dette kan tinglyses på et afgiftspantebrev. Afgiftspantebrevet tinglyses for, at gemme den uudnyttede stempelafgift". Med andre ord tinglyses afgiftspantebrevet for at gemme overskydende stempel. Det overskydende stempel gemmes indtil I (eller en senere ejer) har brug for, at optage nyt lån i ejendommen. Når det nye lån optages (og pantebrevet dermed tinglyses) modregnes afgifspantebrevet i det nye lån. Hovedstolen på afgiftspantebrevet svarer til afgiftsfritagelsesgrundlaget og kan ikke forhøjes. Der kan være flere afgiftspantebreve i en ejendom.
 • Afleveringsforretning
  Når en entreprenør har udført et stykke arbejde og melder det færdigt, mødes entreprenør og kunde for en gennemgang af det udførte arbejde. På gennemgangen skal kunde og entreprenør blive enige om arbejdet er udført korrekt - eller om der mangler ved arbejdet. Dette møde kaldes en afleveringsforretning. Hvis arbejdet ikke er fejlfrit udarbejdes en mangelliste - og der aftales en rimelig (kort) tidsfrist for hvornår manglerne skal være udbedret.
 • Allonge (tillæg)
  Er et tillæg til et dokument. Typisk er det noget der aftales, efter der er indgået en aftale. I ejendomshandler benyttes der ofte allonger (tillæg), hvis et eller flere forhold ændres. Eksempelvis hvis overtagelsesdagen ændres eller købesummen ændres. En allonge kan også være et tillæg til pantebrev eller et lånedokument.
 • Alrum
  Et alrum er en form for multirum. Et eksempel er køkken/alrum. Her er alrummet det kombinerede rum med plads til at spise, læse lektier, hygge m.m.
 • Altan
  En altan er en mindre frithængende konstruktion - typisk til etagebyggeri. Findes dog også på hus/villaer og rækkehuse.
 • Amortisation
  Løbende tilbagebetaling (nedbringelse) af lån. En amortisationsplan er en oversigt over hvordan lånet afdrages.
 • Andelsbolig
  En andelsbolig er en lejlighed, et rækkehus eller et hus, der er ejet af en andelsforening. Ved at købe et andelsbevis får man medlemskab af foreningen og derved brugsret til den andelsbolig, som andelsbeviset refererer til. Har du brug for rådgivning om køb af andelsbolig, så kontakt os gerne.
 • Anfordringslån
  Et anfordringslån er et lån, der til enhver tid kan kræves indfriet af den, der har ydet lånet. Det er en betingelse, at dette vilkår fremgår skriftligt af låneaftalen.
 • Anfordringspantebrev
  Et pantebrev der kan kræves indfriet til enhver tid af den der har udskrevet pantebrevet.
 • Anmærkningsfrit skøde
  Et skøde er anmærkningsfrit, når køber er tinglyst ejer af ejendommen - og sælgers eventuelle lån/pantebreve er fjernet fra tingbogen.
 • Anneks
  Et anneks er en selvstændig bygning ved ejendommen/huset. Typisk opføres annekser i samme materialer og farver som selve huset eller sommerhuset - og benyttes ofte som gæstehus eller lignende.
 • Annuitetslån
  Et annuitetslån er et lån, der tilbagebetales med lige store ydelser gennem lånets løbetid. Afdraget stiger gennem lånet løbetid - og rentebeløbet falder, fordi renten beregnes af restgælden.
 • Annullation
  Sletning af et forhold i eksempelvis tingbogen.
 • Anpart
  En anpart, er udtryk for, at du ejer en andel af en bestemt ejendom.
 • Anvendelsesudgifter
  Boligens udgifter f.eks. vand, el, olie, naturgas eller lignende.
 • Approbation
  Betyder godkendelse eller samtykke. Eksempelvis godkendte bygningstegninger (approberede tegninger).
 • Auktionsskøde
  Et auktionsskøde udstedes af fogedretten ved køb af ejendom på tvangsauktion. Typisk vil et auktionsskøde blive udstedt af fogedretten, når køber har opfyldt betingelserne på tvangsauktionen. Forpligtigelserne kunne eksempelvis, at køber ved boligkøb har betalt købesummen for ejendommen til fogedretten - samt eventuelle andre aftaler.