82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

C – Ord med “C” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Carport
  En carport er en helt eller delvis åben bygning til overdækning af fx bilen. Carporten kan være beregnet til en eller flere biler. Carporten kan være både fritstående og indbygget i boligen.
 • Cement
  Cement er fremstillet af 3/4 kalk og 1/4 ler. Kalk og ler blandes sammen og brændes i en cementovn. Herefter knuses det brændte kalk og ler til pulver, der er den færdige cement. Cement anvendes bl.a. sammen med sten, sand og vand til beton.
 • Chaussésten
  Chaussésten af granit er lige velegnede på et fortov, i en indkørsel eller i haven. Chaussésten (efter det franske ord chaussée: kørebane) blev tidligere anvendt til belægning af offentlige gader, veje og pladser. Materialet er granit. Formen er en terning med en side længde på mellem 8 og 14 cm.
 • Check
  Et dokument, hvormed udstederen anmoder et pengeinstitut eller lignende om at betale en bestemt sum penge til en angiven person eller ihændehaveren. Pr. 1. januar 2017 er det ikke længere være muligt at betale med check eller indløse en dansk check i pengeinstitutter i Danmark.
 • Coating af tagrender / tag
  Hvis du har tag eller tagrender af kobber eller zink, vil de fleste kommuner ikke godkende at du fører tagvandet til en faskine i haven. Man kan i nogle kommuner opnå tilladelse til faskine, hvis man overfladebehandler eksempelvis tagrenden med et såkaldt ”coating-produkt”, en slags lak.
 • Culpaansvar
  Def.: Den som ved uforsvarlig adfærd (handling eller undladelse) forvolder skade på person og ting, ifalder ansvar herfor, når adfærden kan tilregnes skadevolderen som forsætlig eller uagtsom, medmindre der foreligger særlige fritagelses- eller undskyldningsgrunde, eller skaden må anses for inadækvat (upåregnelig). Der er derudover nogle betingelser, som skal være opfyldt. Ved bedømmelse af, om der foreligger en uforsvarlig handling, tages der udgangspunkt i, hvad normale mennesker normalt ville have foretaget sig i en lignende situation.