82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

D – Ord med “D” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Dagsværdi
  Dagsværdi er det beløb, hvormed et aktiv, eksempelvis en ejendom, kan sælges for i et velfungerende marked. Dagsværdien udtrykker det, som man i daglige tale kalder markedsværdi eller handelsværdien, og kan defineres som det beløb, en ejendom forventes at kunne sælges for ved en handel mellem 2 eller flere uafhængige parter. Dagsværdien er således den aktuelle handelsværdi ved køb af andelsbolig eller ejerbolig.
 • Debitor
  Den person, der skylder penge til kreditor.
 • Debitorgodkendelse
  Realkreditinstituttet eller andre kreditorers godkendelse af en låntager (fx. køberen af boligen).
 • Debitortermin
  Tidspunktet hvor debitors (låntagers) ydelse på realkreditlån skal betales. Debitorterminerne falder 2, 4 eller 12 gange årligt.
 • Deklaration
  Deklarationer (eller servitutter) er særlige tinglyste regler, der gælder for grunden og ejendommen. Servitutter kan enten være privatretlige eller offentlige.
 • Deponering
  Det er et almindeligt vilkår, at køber straks efter at handel ved køb af bolig er indgået skal deponere et kontantbeløb hos ejendomsmægleren. Man taler også om at ’deponere udbetalingen’. Ved deponering forstås, at køber kan kræve sine penge tilbage, såfremt handelen alligevel ikke gennemføres.
 • Depositum
  I forbindelse med lejeforhold bliver ”depositum” brugt som betegnelse for indbetaling af et beløb til sikkerhed for udlejers rettigheder og krav til eksempelvis reparationer efter en fraflytning af et lejemål.
 • Differencerente
  Låntager har et lån med fast rente (obligationslån), med en opsigelsesfrist på 2 måneder til en termin. Låntager ønsker at indfri lånet uden opsigelse, og renten er faldet siden låntager optog lånet. Når man optager et obligationslån, er der en investor, som har investeret det samme beløb. Investor er derfor blevet lovet et afkast (rente) af sine penge. Da renten er faldet, går investor glip af den lovede rente fra indfrielsestidspunktet, og indtil den obligationstermin, hvortil man kunne opsige lånet. Differencerenten skal låntager betale investor for forskellen mellem den lovede rente, og den rente pengene kan forrentes til i et pengeinstitut. Beløbet kan fratrækkes i skat.
 • Digital signatur
  Digital signatur anvendes bl.a. til at signere digitale dokumenter, og verificere brugerens identitet på forskellige websteder.
 • Diskonto
  Diskonto er den rentesats som bankerne skal betale for at låne penge i Nationalbanken.
 • Dokument
  Et dokument er en vis afgrænset mængde af information registreret på et medium. Et dokument kan håndteres som en enhed i en dokumentationsproces. Et dokument kan indeholde tekst, billeder, logoer, varemærker, piktogrammer m.v.
 • Dokumentationsomkostninger
  Udgifter som ejendomsmægleren normalt vil kræve refunderet selvom ejendommen ikke bliver solgt. Det kan eksempelvis være udgifter til ejendomsdatarapport, restgældsoplysninger, fotograf eller lignende.