82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

G – Ord med “G” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Garanti
  Når du køber bolig, skal du stille en garanti over for sælger. Garantien stilles til sikkerhed for betaling af købesummen. Når du stiller garanti, er det et krav, at du benytter en af bankernes standardgarantier.
 • Generalforsamling
  Generalforsamlingen er den øverste myndighed i grundejerforeninger, ejerforeninger samt andelsboligforeninger. Alle medlemmer af foreningen indkaldes til generalforsamlingen.
 • Grundejerforening
  Grundejerforeningen er en sammenslutning af grundejere i et afgrænset område, eksempelvis et område med parcelhuse eller rækkehuse. Grundejerforeningen primære opgave er at varetage grundejernes interesser. Det kan være i forhold til offentlige myndigheder - eller i forhold til vedligeholdelse af veje, fortove, fællesarealer og andre fællesanlæg (fx. legeplads).
 • Grundfond
  En grundfond er en særskilt opsparing i eksempelvis ejerforeninger eller grundejerforeninger. Formålet af opsparingen fremgår typisk af foreningens vedtægter. Opsparingen bruges normalt til et større projekt - eksempelvis udskiftning af tag eller anlæg af nye veje.
 • Grundskyld
  Grundskyld er skat på ejendommens grundareal. Vurderingen af grundarealet fremgår af den offentlige ejendomsvurdering. Vurderingen er opdelt i ejendomsværdi og grundværdi. Grundskylden beregnes som en promille af grundværdien. Grundskylden er forskellig fra kommune til kommune. Grundskylden kan maksimalt udgør 34 promille af grundværdien.
 • Gældsbrev
  Et gældsbrev er et juridisk dokument. I dokumentet fremgår det, at en person skylder et beløb til en anden person. Formålet med et gældsbrev er, at indgå en skriftlig aftale, at være enig om vilkårene samt at gælden bliver betalt.
 • Gældsovertagelse
  Når en ejendom bliver solgt har sælger pligt til at indfri ejendommens realkreditlån. Hvis køber er interesseret i at overtage sælgers realkreditlån, kan køber ansøge sælgers realkreditinstituttet om at gældsovertage lånet. Lånet kan kun overtages hvis realkreditinstituttet godkender dette. Der kan være flere fordele ved at overtage sælgers realkreditlån ved boligkøb. Blandt andet er omkostningerne betydeligt lavere ved at gældsovertage - fremfor at optage nyt lån.
 • Gældsovertagelseserklæring
  En gældsovertagelseserklæring er navnet på det dokument der benyttes, hvis køber godkendes til at overtage sælgers realkreditlån.