82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

H – Ord med “H” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Handelsomkostninger
  Handelsomkostningerne er de udgifter du skal betale ved køb af bolig. Omkostninger er typisk udgifter til din boligrådgiver eller advokat, omkostningerne til stempel- og tinglysningsafgift samt omkostningerne ved at optage realkredit- og banklån.
 • Helårsbolig
  En helårsbolig er en ejendom med bopælspligt. Bopælspligten betyder, at det er ejerens pligt at sikre, at ejendommen er beboet. Hvis du ikke selv bor i din ejendom, har du som udgangspunkt pligt til at leje den ud i stedet.
 • Hjemfaldspligt
  Hjemfaldspligt eller tilbagekøbsdeklaration er en klausul, som nogle kommuner (særligt Københavns kommune), har tinglyst på grunde og ejendomme. Historisk solgte kommunen grundene til en lavere pris for at få gang i byggeriet og fordi der var mangel på boliger. Til gengæld for den lavere pris blev det aftalt, at kommunen på aftalt tidspunkt kan kræve at købe grunden (eller ejendommen) tilbage for samme pris, som kommunen i sin tid har solgt grunden for.
 • Hovedstol
  Hovedstolen er det beløb, der oprindeligt blev lånt hos banken eller realkreditinstituttet.
 • Hæftelse
  Hæftelse er det juridiske udtryk for en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom.