82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

I – Ord med “I” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Ibrugtagningstilladelse
  Ibrugtagningstilladelsen blev tidligere kaldt bygningsattest. Bygningsreglementet siger, at et byggearbejde kun kan tages i brug efter at kommunen har givet en ibrugtagningstilladelse. Kravet om ibrugtagningstilladelse omfatter ikke byggeri, der kan opføres uden byggetilladelse (fx. udhuse og lignende)
 • Ideel anpart
  Ideelle anparter er en boligform der til en vis grad ligner ejerlejligheder. Ejerformen benyttes ofte ved villalejligheder - og særligt ved opdeling af større ældre ejendomme eller 2-familievillaer. De ideelle anparter er selvstændige ejendomme, der kan købes, sælges og belånes i realkreditinstitutter og banker. Er der mere end 2 ideelle anpart i ejendommen kan det være svært at optage realkreditlån. Ved køb af en ideelle anpart bør man indhente juridisk køberrådgivning hos boligrådgiver eller advokat.
 • Indekslån
  Indekslån er et realkreditlån med lav rente. Til gengæld for den lave rente opskrives (forhøjes) lånet løbende med inflationen i samfundet. Indekslån benyttes stort set ikke mere - men ses stadig i andelsboligforeningen og i almene boliger.
 • Indfrielse
  Indfrielse af lån betyder, at restgælden på lånet betales tilbage (før tid). De fleste lån kan indfries uden problemer - og med kort varsel. Der er særlige regler for indfrielse af realkreditlån.
 • Indstillingsret
  En vedtægtsbestemt rettighed for andelshavere til ved salg af deres andelsbolig, at indstille en bestemt person til at købe andelsboligen og dermed brugsretten til en bolig. I vores rådgivning om køb af andelsbolig undersøger vi vedtægterne og sælgers eventuelle mulighed for, at indstille andre til at købe andelsboligen.
 • Inkasso
  Inkasso handler om at inddrive gæld, som ikke er blevet betalt til tiden.