82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

J – Ord med “J” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Jagtpassage
  Der er på mange landejendomme tinglyst et dokument om jagtpassageret mv. Det betyder, at en tredjemand har ret til at passere over denne ejendom i forbindelse med, at tredjemand skal på jagt på et område på den anden side af denne ejendom. Der er i nogle tilfælde specificeret, hvor på ejendommen, passagen kan foretages. Det er naturligvis oftest meget gamle servitutter.
 • Jernskelet
  Bygninger kan være opført med jernskellet (i større eller mindre grad).
 • Jordbundsundersøgelse
  Det er vigtigt at få udført en jordbundsundersøgelse inden man påbegynder et byggeri, for at få fastlagt jordbundsforholdene, og dermed økonomien for funderingsdelen af byggeprojektet. Desuden stilles der i mange kommuner krav om redegørelse for jordbundsforholdene for at give en ibrugtagningstilladelse. Forsikringsselskaber stiller ofte lignende krav i forbindelse med tegning af byggeskadeforsikring.
 • Jordstråling
  Jordstråler er et fænomen fra den alternative behandlingsverden. Jordstråler er angiveligt elektromagnetiske stråler fra jordens indre. En af de jordstråler, som omtales ved bolighandler, er typisk radonstråling. Der er meget delte meninger om jordstråling; om det er et reelt problem eller mere en teori. Vi henviser her til internettet for yderligere informationer.
 • Jurist
  En jurist er en person, som beskæftiger sig med jura. Titlen er ikke beskyttet og kan derfor påberåbes af alle, som beskæftiger sig med jura, og i teorien også af dem, som ikke gør.