82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

K – Ord med “K” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Kaution
  Kaution er en form for sikkerhed, der er kendetegnet ved, at en person (eller en juridisk enhed, fx. et firma) garanterer for en anden person overfor en bank eller anden långiver. Der person (eller den juridiske enhed) der kautionerer for den anden person indestår for, at personen overholder sine betalinger overfor eksempelvis banken. Hvis personen ikke overholder betalingerne må kautionisten betale for personen - og indfri gælden.
 • Klausul
  En klausul er i juridisk forstand en bestemmelse der indskrænker eller ophæver et dokuments gyldighed.
 • Kontantlån
  Kontantlån er det billigste fastforrentede realkreditlån der findes. Dette skyldes, at et kurstab bliver indregnet i renten - og dermed kan trækkes fra i skat. Dette giver en lidt lavere nettoydelse på lånet.
 • Konverterbare obligationer
  Konverterbare obligationer er obligationer, der med 2 eller 5 måneders varsel kan indfries til kurs 100. Optages der et nyt og fastforrentet obligationslån er dette baseret på obligationer der kan indfries med 2 måneders varsel.
 • Konvertering
  Konvertering - eller omlægning af realkreditlån betyder, at et bestående fastforrentet obligationslån på eksempelvis 4%, omlægges til et nyt fastforrentet obligationslån på eksempelvis 2%. Fordelen ved konvertering eller omlægning af lån er enten at opnå en lavere ydelse efter skat - eller en reduktion restgælden.
 • Kurssikring
  Det samme som fastkursaftale. En fastkursaftale er en aftale om, at et realkreditlån skal udbetales - eller indfries til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Ved boligkøb - og ved låneoptagelse kan der med fordel indgås en fastkursaftale. Fastkursaftalen sikrer køber, at udbetalingskursen på realkreditlånet låses fast, og at køber derved kender sin fremtidige rente- og terminsbetaling.
 • Kursgevinst
  Betyder, at dine aktier eller obligationer stiger i værdi. Sælger du aktien eller obligationen til en højere værdi end da du købte værdipapirerne, får du en kursgevinst. Er kursen faldet, får du et kurstab.
 • Kursværdi
  Den kurs en obligation handles til på fondsbørsen. Kursen angives i procent. Det betyder, at hvis obligationen handles til kurs 80, kun betales 80% af deres nominelle værdi.
 • Kurstab
  Betyder, at dine aktier eller obligationer falder i værdi. Sælger du aktien eller obligationen til en lavere værdi end da du købte værdipapirerne, får du et kurstab. Er kursen steget, får du en kursgevinst.
 • Kurtage
  Et gebyr som din bank eller realkreditinstitut tager for, at sælge dine værdipapirer (aktier eller obligationer)
 • Kvadratmeterpris
  ”Kvadratmeterpris” er en målestok der bruges ved prissætning af ejendomme.
 • Kælder
  En kælder er et eller flere rum under et hus. Kælderen bruges ofte til fyrrum, vaskerum, værksted, vinkælder eller lignende. En kælder er normalt ikke egnet til bolig - og medregnes derfor ikke i ejendommens boligareal.
 • Køberbevis
  Din banks eller dit realkreditinstituttets godkendelse af din økonomi inden du køber ny bolig. Med et køberbevis i hånden er du forhåndsgodkendt til at købe bolig til et bestemt beløb.
 • Køberet
  En ret - men ikke en pligt - til at købe eksempelvis en ejendom.
 • Købermægler
  I henhold til den nye ejendomsmæglerlov må ejendomsmægleren ikke rådgive både køber og sælger i en bolighandel. En købermægler rådgiver derfor udelukkende køber og varetager hans interesser.
 • Køberrådgivning
  En køberrådgiver rådgiver om det juridiske i en bolighandel – på samme måde som en boligadvokat. Køberrådgiveren har ofte erfaring som ejendomsmægler og kan derfor give det bedste fra 2 verdener i sin køberrådgivning.
 • Købesum
  Købesummen er den samlede pris, der skal betales for ejendommen. Idag handles næsten alle ejendommen kontant - og købesummen er derfor kontantprisen. Tidligere blev ejendomme handlet finansieret og købesummen bestod derfor både af realkreditlån, sælgerpantebreve samt udbetalingen.
 • Købstilbud
  Et købstilbud er et tilbud fra køber til sælger, om køb af sælgers ejendom. Når køber har underskrevet en købsaftale, er det et købstilbud til sælger. Det er sælgers beslutning om købstilbuddet (og købsaftalen) accepteres eller ej. Af købsaftalen fremgår det, at sælger skal acceptere købstilbuddet inden 8 dage. Hvis sælger ikke accepterer købstilbuddet inden 8 dage, bortfalder købstilbuddet.