82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

L – Ord med “L” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Lån med fast rente
  Renten på disse lån er typisk højere end et lån med variabel rente. Modsat giver lånet en større grad af sikkerhed for låntager fordi renten er den samme i hele lånets løbetid.
 • Lån med variabel rente
  De fleste banklån er med variabel rente. Det betyder, at renten kan ændre sig i hele lånets løbetid. Rente på lån med variabel er ofte lavere end et lån med fast rente. Til gengæld er lånet forbundet med større risiko fordi renten både kan stige - og falde.
 • Landbrugspligt
  Hvis en ejendom ligger i landzone og er på over 2 hektar, er den omfattet af landbrugspligt. Ejendommen er dermed underlagt landbrugsloven. At ejendommen er omfattet af landbrugspligt betyder, at du har pligt til at bo på ejendommen - eller at leje den ud. Du er modsat ikke tvunget til at drive landbrug på ejendommen.
 • Landinspektør
  Landinspektøren arbejder med ejendomsret og rådgivning, (by-)planlægning, arealforvaltning, geografiske informationssystemer samt opmåling og kortlægning
 • Landzone
  Danmark er opdelt i tre forskellige zoner: byzoner, sommerhusområder og landzoner. Landzone er de områder, der hverken er udlagt til byzone eller sommerhusområde. Landzoner er typisk opdelt i særlige landbrugsområder og særlige naturområder. Byggeri i landzone er primært forbeholdt landbrug, skovbrug og fiskeri.
 • Lånebetingelser
  Lånebetingelser er vilkår der skal opfyldes inden et lån kan udbetales. Betingelserne fremgår af lånedokumenterne.
 • Lånegrænse
  I realkreditloven fremgår de forskellige lånegrænser. Lånegrænserne angiver grænsen for lånets størrelse i forhold til ejendommens værdi. I Realkreditloven er der fastsat lånegrænser for hvor meget en given ejendomstype må belånes. Eksempelvis må helårshuse belånes med 80 %, mens fritidshuse må belånes med 60 %.
 • Lånerente
  Lånerente er den rente, der skal betales for et lån.
 • Lånetilbud
  Et lånetilbud er et tilbud om lån i eksempelvis en ejendom. Af tilbuddet fremgår vilkår og betingelser for lånet. Lånetilbud fra realkreditinstitutter er typisk gældende i 6 måneder.
 • Långiver
  En person eller firma der yder lån. Lån kan udstedes med og uden sikkerhed for lånet.
 • Låntager
  Person, der låner penge.
 • Lavenergihus
  Lavenergihuse bruger meget mindre energi end almindelige enfamiliehuse. Det koster lidt mere at bygge et lavenergihus. Merprisen tjenes dog hurtigt hjem på grund af den lavere varmeregning.
 • Lejlighed
  En lejlighed er en del af en bygning med flere boliger.
 • Liebhaverejendom
  På ejendomsmarkedet drejer liebhaveri sig ofte om ejendomme med en særlig beliggenhed eller smuk arkitektur.
 • Liebhaveri
  Liebhaveri er en form for interesse for at samle på sjældne og/eller kostbare genstande. På ejendomsmarkedet bruges udtrykket om ejendomme eller ejerlejligheder, der på den ene eller anden måde er noget helt særligt og kun findes i begrænset antal. Ordet liebhaveri misbruges til en vis grad af ejendomsmæglerne.
 • Liggetid
  Er den tid en bolig har været til salg
 • Lokalplan
  En lokalplan er en plan, hvor kommunen og Byrådet fastsætter en række bindende bestemmelser for et område. Ved nye udstykninger eller boligområder udarbejdes ofte nye lokalplaner. Det samme hvis kommunen ønsker at præge et område i en særlig retning.
 • Løsøre
  Et navn for en række ting, der ikke kan flyttes eller fjernes fra en fast ejendom. Ved køb af ny bolig er løsøre eksempelvis indbyggede lamper, blandingsbatterier, termostatventiler, olie- eller gasfyr og meget mere.