82 13 10 66 Man - fre   Kl.  10-17

M – Ord med “M” i dit boligkøb

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 • Mageskifte
  Mageskifte er at bytte ejendom - eller dele heraf. Der vil ofte være tale om, at den ene part betaler et beløb til den anden part for en værdiforskel mellem de to ejendomme. Mageskifte forekommer ofte i familier, hvor børnene ønsker at overtage deres barndomshjem af forældrene, som så til gengæld har brug for en mindre ejendom og derfor overtager barnets.
 • Matrikelkort
  Matrikelkort er et digitalt, juridisk kort. Kortet viser ejendommens registrerede skel - og vejrettigheder. På kortet vises også fredskovsbelagte arealer, forurenede arealer, zoner for strandbeskyttelse og klitfredning.
 • Matrikelnummer
  Et matrikelnummer er sammen med ejerlav en unik identifikation af et areal eller jordstykke. En ejendom kan have flere matrikelnumre.
 • Morarenter
  Morarenter er en ekstrarente som låntager skal betale, hvis låntager ikke har betalt sin gæld eller fordring til tiden.
 • Mortifikation
  Et dokument kan blive mortificeret, hvis det er blevet væk eller ødelagt. De fleste mortifikationsager handler om bortkomne pantebreve. Mortifikation er rettens bestemmelse om, at et dokument ikke længere er gyldigt.